Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utbildningsutskottet tappar kunskap om högskolan

Flera sektorskunniga ledamöter har förlorat sina platser i utbildningsutskottet. Men det är oklart om stundande regeringsbildning kommer att påverka utskottets nya sammansättning.

3 oktober, 2018
MarieLouise Samuelsson

När listan på utbildningsutskottets ledamöter (17 ordinarie och 17 suppleanter) offentliggjordes under tisdagen stod det klart att några av de ledamöter som utmärkt sig för initierade kunskaper om forskning och högre utbildning är borta.

Som bekant är det inga problem att hitta politiker som vill jobba med skolfrågor, medan det är mer sällsynt med kvalificerad kännedom om högskolans och forskningens villkor.
Därför kommer det att märkas att Betty Malmberg (M), känd för att kunna sektorns frågor, försvinner till miljö- och jordbruksutskottet, att Christer Nylander (L) blir ordförande i kulturutskottet och att Thomas Strand (S) lämnar riksdagen.

KU-anmälde ministern dubbelt
Malena Ernkrans (S) sitter kvar som ordförande, ny vice ordförande blir Roger Haddad (L).
Bland de ledamöter som behåller sina platser i utbildningsutskottet och som på olika sätt engagerat och profilerat sig kring högre utbildning och forskning finns Fredrik Christensen (C), Robert Stenkvist (SD) och Erik Bengtzboe (M).
Christensen låg bakom en av två KU-anmälningar mot Helene Hellmark Knutsson (S) angående hanteringen av KI:s etablering i Hongkong.
Erik Bengtzboe (M), har på senare tid intresserat sig för högskolepolitiken, vilket kunde noteras i Almedalen då han bland annat diskuterade behov av en ny autonomiutredning. Bengtzboes intresse för lärosätenas styrning kan kopplas till att han ingår som partirepresentant i den parlamentariska referensgruppen för Styr- och resursutredningen, Strut.
Robert Stenkvist har väckt uppmärksamhet genom att anse att politiker ska kunna gå in och överpröva forskning SD anser misshaglig.

Utreds för bedrägeri
Ny i utbildningsutskottet är Stenkvists partikamrat Patrick Reslow som med juristexamen och pol.mag. i statsvetenskap i sammanhanget är ovanligt väl akademiskt meriterad.
Dock råder viss osäkerhet kring Reslows politiska framtid då han utreds för misstänkt bedrägeri.

Och alldeles oavsett om Reslow behåller sin plats i riksdagen kan det bli ommöblering i det nya utskottet.
Eftersom Sverige för närvarande styrs av en expeditionsministär kan man nämligen också tala om expeditionsutskott, eftersom de utgörs av ledamöter vars platser kan påverkas av kommande regeringsbildning.
Det är därför en smula oklart varför partiernas gruppledare hade så bråttom med att besätta samtliga utskottsplatser, inte bara de så kallade presidieplatserna, ordförande och vice ordförande.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023