Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Het forskning om gröna städer

Hallå där Sofia Thorsson, professor på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, som forskar om vikten av träd, buskar och andra växter för ett gott och hållbart stadsliv. Hon har bland annat varit med och tagit fram en metod för att värdera betydelsen av grönska i urban miljö.

28 september, 2018
Per-Olof Eliasson

Har den gångna heta sommaren aktualiserat din forskning?
– Sommaren visar på vikten av att vi behöver hantera hetta även i svenska städer och att grönska är ett alternativ för att kunna göra det. I sommar har det också varit torka och det visar på vikten av att välja att plantera träd och andra växter som klarar både värmestress och vattenstress, och att man skapar så bra förhållanden för dem som möjligt.

På vilket sätt påverkar träd och buskar och andra växter klimatet i städerna?
– De är väldigt effektiva för att minska påfrestningar av för hög värme, både genom transpiration, och också genom att ge skugga så att inte gator och byggnader värms upp lika mycket. Dess­utom gör de att personer kan få skugga när de rör sig i staden. Vegetation är också väldigt effektivt för att dämpa vind, men det är ju inte är så bra under värmeböljor.

Vad tror du om utvecklingen framöver?
– Sådana här varma somrar kommer att bli allt vanligare och jag ser redan nu att man i stads­planeringen lyfter grönskan som ett sätt att minska de negativa effekterna av hettan. Så jag hoppas och tror att man i framtiden tar vara på potentialen av vegetationen och att städerna därför blir grönare.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023