Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Undanröj hinder för nyanlända akademiker”

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, uppmanar regeringen att ge lärosäten större ansvar och mer långsiktiga uppdrag för att främja nyinvandrade akademikers inkludering.

27 september, 2018
Kajsa Skarsgård

Under sommaren skickade SUHF en skrivelse adresserad till regeringen och underströk att det är ”synnerligen viktigt att förändringar görs så att integreringen av den förhållandevis stora gruppen akademiker som valt Sverige som sitt nya hemland avsevärt förbättras”.
SUHF hade innan valet inte fått något svar på skrivelsen, men hoppas föra en dialog med regeringen och aktuella myndigheter om frågorna.

SUHF resonerar kring möjligheten att inte bara arbete, utan även studier på en kompletterande utbildning eller högskolestudier i allmänhet, ska ge möjlighet till permanent uppehållstillstånd och därmed också till familje­återförening. Annars, menar SUHF, är risken överhängande att akademiker tar jobb de är överkvalificerade för, i stället för att välja en kompletterande utbildning.
– Vi behöver en tillförsel av akademisk kompetens i vårt land, och tar de personerna mindre kvalificerade jobb puffas en annan grupp undan på arbetsmarknaden, säger Cecilia Christersson, vicerektor vid Malmö universitet och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Kompletterande utbildningar
SUHF vill ge fler möjligheten till kompletterande utbildning, genom att även personer med nästan avslutade utbildningar eller ofullständig utbildningsdokumentation ska kunna söka med sina validerade kunskaper.
– Vi vill också att fler lärosäten ska kunna ge kompletterande utbildningar, och det är viktigt att öka tillgängligheten genom digitalisering och nätbaserade träffar, säger Cecilia Christersson.

Validering av reell kompetens blir en allt större uppgift, men lärosätena får inte motsvarande resurser. Bland personer som flytt till Sverige är behovet av förhandsbesked stort, för att veta vad de måste komplettera. I dagsläget ingår inte förhandsbesked i lärosätenas uppdrag och de får därför inte ersättning för det arbetet.

Slutligen vill SUHF att läro­säten som vill ska kunna ge SFI-kurser för akademiker, och att regeringen tillsätter resurser för förberedande utbildningar med fokus på språk, digitalt lärande och vetenskapligt förhållningssätt.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023