Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Olika villkor för professorer inom Svenska Akademien

Andelen professorer blir allt större i Svenska Akademien. Men de professorer som är ledamöter har olika villkor för uppdraget från sina arbetsgivare. Full lön till professor Jayne Svenungsson från Lund. 20 procents löneavdrag för professor Tomas Riad från Stockholms universitet.

27 september, 2018
Björn Forsberg
Jayne Svenungsson har full lön från sin arbetsgivare Lunds universitet när hon fullgör sitt uppdrag för Svenska Akademien. Tomas Riad får däremot ett avdrag på lönen med 20 procent från Stockholms universitet för motsvarande uppdrag.

Lunds universitet betalar totalt 1 005 000 kronor under tre år för ”en 30-procentig nedsättning i arbetstid för ledamotskapet i Akademien”, för Jayne Svenungsson, som fullgör sitt uppdrag i Svenska Akademien helt i tjänsten enligt ett beslut från rektor Torbjörn von Schantz. Uppdraget betraktas inte heller som bisyssla.
– Det blir ingen bisyssla då det anses vara en del av den tredje uppgiften. En bisyssla är något man gör utöver sin anställning, uppger Lena Kandefeldt, personalchef för de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Till skillnad från Jayne Svenungsson anses Tomas Riad vara borta från jobbet och ha en bisyssla när han deltar i Svenska Akademien. För det får han ett löneavdrag på 20 procent. Och någon kompensation för lönebortfallet utgår knappast.
– Akademien lämnar inte ut uppgifter om ersättningar till ledamöterna. Men ledamöterna får ersättning för sina direkta kostnader i samband med deltagandet i sammankomsterna, i första hand resekostnaderna, skriver Louise Hedberg, som är kansliansvarig på Svenska Akademien, i ett mejl.

Bisyssla eller ej?
Den som har löneavdrag eller är författare får därför ingen ersättning för sitt arbete i Akademien. De enda ledamöter som får betalt av Akademien för sitt arbete är den ständiga sekreteraren som därför under det uppdraget är helt tjänstledig från sin anställning. Det gällde exempelvis professorerna Sture Allén och Sara Danius.
Även Anders Olsson och Sara Danius, från Stockholms universitet, har fått sina uppdrag som ledamöter hanterade som en ”godkänd bisyssla”. ”Men utan avdrag i anställningen.”

Hur arbetsgivaren tolkar uppdraget i Svenska Akademien varierar därmed mellan universiteten för de som är i aktiv tjänst. Ingen av professorerna emeriti har däremot någon ersättning från sin tidigare arbetsgivare för uppdraget. Det gäller Kjell Espmark, Bo Ralph, Sture Allén och Göran Malmqvist.

Professorerna utgör samtidigt en allt större andel i Svenska Akademien på bekostnad av författarna.
Senast Svenska Akademien var fulltalig med 18 ledamöter utgjorde akademikerna 61 procent. Bland de ledamöter som nu formellt återstår är 79 procent professorer eller har en bakgrund i universitetsvärlden. Bara Katarina Frostenson, Kristina Lugn och Per Wästberg är undantag.

Källor: Universiteten och Svenska Akademien

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023