Hallå där Kristina Gemzell Danielsson…

… professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, som i höst börjar testa ett nytt preventivmedel på män.

Kan detta bli ett medicinskt genombrott i paritet med p-pillret?
– Det är jättestort att vi har kommit så här långt men det går inte att jämföra. Innan p-pillret kunde man inte styra fertiliteten på något sätt och p-pillret har betytt extremt mycket för kvinnor och sam­hällets utveckling. Men det är av stor betydelse att även män får möjlighet att styra sin reproduktion och det är viktigt för jämställdheten.

Vilka är med i studien?
– 30–60 fertila par ska delta i Sverige, 420 par totalt. Länder på fyra kontinenter deltar och projektet finansieras av den amerikanska myndigheten National Institutes of Health, NIH, i samarbete med organi­sationen Population Council.

Hur fungerar preventiv­medlet?
– Mannen smörjer sina axlar varje dag med en p-salva som innehåller ett nytt gestagen­hormon, nesteron, och testosteron. Den hämmar spermie­produktionen och vi ska testa dess effektivitet som preventiv­medel under ett år.

Hur har forskningsprojektet påverkats av Trump-administrationens politik?
– Det har inte påverkats än och vi känner inte till några direkta hot mot det. Projektet var planerat sedan innan, men man blir ju nervös när det drar ut på tiden så vi är glada att studien är på väg att starta nu. När det händer så mycket negativt i USA är det fantastiskt att NIH ändå satsar på preventivmedelsutveckling.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Jämställdhet
Kristina Gemzell Danielsson