Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Forskningens autonomi är jätteviktig för vår existens”

Hon är en av veteranerna i Sveriges unga akademi, men ny i rollen som ordförande. Närmast ser Maria Tenje fram emot ett givande samtal med den minister som kommer att ha ansvar för högskolesektorn.

25 september, 2018
Anders Jinneklint
Erik Thor
Som ledamot i Sveriges unga akademi är Maria Tenje med och utser mottagaren av det svenska L’Oréal-Unesco-priset ”For Women in Science” som ges till två lovande kvinnliga forskare. Ett pris som hon själv mottagit i Danmark.

Sveriges unga akademi bildades 2011 som en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, just nu är de 35 till antalet. Maria Tenje är docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet och valdes in som ledamot i akademin i maj 2014.

Maria Tenje har hittills varit aktiv i akademins verksamhet riktad mot barn och unga. Bland annat har hon medverkat på vetenskapsfestivaler med spelet Expedition Mundus som ska väcka ungas intresse för vetenskap. Hon har också medverkat i gruppen för forskningspolitiska frågor som lämnar remissvar på utredningar och driver ett nätverk i riksdagen tillsammans med Sällskapet riksdags­ledamöter och forskare, RIFO.

I rollen som ordförande får Maria Tenje representera Sveriges unga akademi externt i olika sammanhang. Hon ser särskilt fram emot att etablera kontakt med den minister som den nya mandatperioden får ansvar för forskning och högre utbildning.
– Oavsett om det blir en ny minister eller inte så hoppas jag på ett konstruktivt samtal om högskolesektorns förutsättningar, behov och ansvar.

Jämställdhet och akademisk frihet
Ursprungligen sökte Maria Tenje till unga akademin för att få en plattform att verka för jämställdhet inom akademin. Ett annat område som hon fått upp ögonen för under perioden är vikten av akademisk frihet.
– Ska politiker styra eller ska vi vara autonoma i att bedriva vår forskning? Det är jätteviktigt för vår existens och jag har insett att vi måste vara aktiva på det här området.

Eftersom ett förordnande i Sveriges unga akademi löper i fem år innebär det att första året som ordförande också blir Maria Tenjes sista som ledamot. Hon poängterar vikten av att tiden i Sveriges unga akademi är begränsad, just för att hålla akademin ung. En ambition vid inval är att nya ledamöter bör ha disputerat den senaste tioårsperioden.
– Det är sorgligt att det är mitt sista år. Uppdraget tar en del tid, men det fina är all energi man får tillbaka genom nätverket som Sveriges unga akademi ger, säger hon.

Anders Jinneklint
Erik Thor

Maria Tenje leder en forskargrupp inom fältet organs on chip, med målet att utveckla alternativ till djurförsök genom att odla celler i miniatyriserade system.

Hon har examina från Imperial College i London och Lunds universitet och disputerade 2007 vid Danmarks Tekniske Universitet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023