Regeringen förändrar basåret

Basåret ska moderniseras och bli mer flexibelt. Det anser regeringen som nyligen fattade beslut om ny förordning om ”behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning”, oftast benämnt ”basåret”.

Regeringen menar att basåret bland annat spelar en viktig roll när ingenjörsutbildningarna ska utökas med 1 600 utbildningsplatser.

Förändringen innebär att det ska bli möjligt att studera på basåret och samtidigt komplettera till grundläggande behörighet inom samma utbildning.
Basåret ska också kunna kompletteras med andra högskoleintroducerande utbildningsmoment, som akademisk engelska och att skriva akademisk svenska.
Studenternas rättigheter ska stärkas, med möjlighet till studieuppehåll vid sjukdom eller graviditet.
Lärosätena får, enligt regeringen, större frihet att anordna de utbildningar som efterfrågas och behövs.
Den nya förordningen gäller från och med 1 januari 2019.


Kategorier: Artiklar, Politik, Student, Utbildning