Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF stämmer Örebro universitet – ”professor uppsagd utan saklig grund”

En kvinnlig professor vid Örebro universitet anmälde att hon hade blivit utsatt för sexuella trakasserier av en kollega. Sedan blev hon själv uppsagd på grund av misskötsel. Nu stämmer SULF Örebro universitetet i Arbetsdomstolen.

3 september, 2018
Jennie Aquilonius
Örebro universitet
Förutom att SULF stämt Örebro universitet för uppsägning utan saklig grund, driver fackförbundet även ett diskrimineringsärende mot lärosätet. Den nu uppsagda professorn hade anmält en kollega för sexuella trakasserier. Universitetet konstaterade att inga sexuella trakasserier förekommit, men SULF har en annan uppfattning.

Det var i juni 2017 som kvinnan uppgav att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier av en manlig kollega. Örebro universitet inledde en utredning som kom fram till att inga sexuella trakasserier hade förekommit. SULF överklagade utredningen, som gjordes om och kom fram till samma resultat. SULF är kritiskt även till den andra utredningen och driver nu ett diskrimineringsärende mot lärosätet.
– Vi menar att universitetet inte har fullgjort sitt utrednings- och åtgärdsansvar. Vår bedömning är att det som hänt är sexuella trakasserier, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på SULF och ansvarig för diskrimineringsärendet.

Mannen gjorde senare en motanmälan mot kvinnan, som han menade hade utsatt honom för kränkande särbehandling under processens gång. Universitetet gjorde en utredning, kom fram till att kränkande särbehandling hade förekommit och tog i januari 2018 fram en åtgärdsplan för kvinnan.
I mars varslades hon om uppsägning av personliga skäl på grund av omfattande misskötsamhet. I juni beslutade personalansvarsnämnden att kvinnan skulle sägas upp.

Saknar saklig grund
SULF menar att uppsägningen saknar saklig grund och har nu stämt Örebro universitet i Arbetsdomstolen. Förbundet yrkar att uppsägningen ogiltigförklaras och att kvinnan ska få ett skadestånd på 200 000 kronor.

Annika Wahlström är förbundsjurist på SULF och ansvarig för stämningsansökan.
– Flera av de omständigheter som universitetet åberopar som grund för uppsägningen är situationer där vår medlem har haft krisreaktioner på grund av bristen på stöd och hjälp kring det här med sexuella trakasserier. I stället för att ge henne rehabiliteringsinsatser har man valt att vända sig emot henne, säger hon.

Enligt Annika Wahlström har lärosätet på så sätt inte tagit sitt rehabiliteringsansvar. SULF menar också att Örebro universitet har brutit mot lagen om anställningsskydd genom att inte göra en regelrätt omplaceringsutredning. Vid den första överläggningen med facket ska ingen sådan utredning alls ha presenterats, senare hade universitetet enligt SULF under en dag tittat på lediga administrativa tjänster.
– Det motsvarar inte den skyldighet man har enligt las, säger Annika Wahlström.

SULF har påkallat central tvisteförhandling i diskrimineringsärendet som ska hållas den 6 september. SULF hävdar även att universitetet brutit mot repressalieförbudet, framför allt eftersom man inför både överläggningar och i varslet om uppsägning använt argumentet att kvinnan inte accepterar arbetsgivarens slutsatser i ärendet om sexuella trakasserier.

Förbundsjuristen Susanna Kjällström menar att hela situationen uppstått på grund av stora brister i arbetsmiljöarbetet.
– Det saknas fungerande rutiner för hur den här typen av anmälningar, och personerna som är inblandade, ska hanteras, säger hon.

”Ordentligt utrett”
Hos ledningen vid Örebro universitet är bilden en helt annan. Enligt rektor Johan Schnürer har uppsägningen ingen koppling till anmälan om sexuella trakasserier.
– Uppsägningen är baserad på en lång rad händelser sedan ett par år tillbaka, som den berörda professorns chefer har varit noga med att dokumentera. Det handlar om misskötsel av olika slag som har skapat en mycket dålig arbetsmiljö för andra medarbetare i hennes närhet, situationen blev närmast outhärdlig, säger han.

Universitetsledningen har tagit hjälp av både intern HR-personal och jurister samt en extern expert i arbetsrätt. Johan Schnürer poängterar också att sex av sju ledamöter i personalansvarsnämnden, inklusive två fackliga företrädare, hade en samlad uppfattning i beslutet om uppsägning. SULF:s representant reserverade sig.
– Jag kan förstå att det kan vara frestande att tänka att någon anmäler något och blir sparkad som straff, men det fungerar verkligen inte så. Ärendet är noggrant utrett, säger Johan Schnürer.

Universitetsdirektören Louise Pålsson berättar att universitetet har undersökt de omplaceringsmöjligheter som finns.
– Vi är ett litet lärosäte och har en samlad bild, vi behöver inte lång tid för att se vad det finns för möjligheter. Vi har gått igenom vad det finns för lediga anställningar och vilka kompetenser som i så fall krävs, säger hon.

”Djupt tragiskt”
Johan Schnürer har svårt att se belägg för att hela situationen skulle ha uppkommit på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Enligt honom finns tydliga rutiner på plats för ärenden om sexuella trakasserier.
Den chef som fick reda på att professorn upplevde sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier gjorde en anmälan helt enligt regelverket. Sedan har lärosätets jurister utrett ärendet och tagit in en mängd uppgifter.

Företagshälsovården fick också i uppdrag att göra en arbetsmiljöutredning på institutionen. I den uppger flera i arbetsgruppen att upplevelser av sexuella trakasserier förekommit och att ledningen har stöttat dem som tagit upp problemet. Ett fåtal ansar att ”ledningen inte gjort något åt problematiken och anser att det verkar vara accepterat för vissa att bete sig på ett opassande sätt”. En samlad uppfattning är att det ”inte sker någon förändring i beteenden och att det verkar kunna fortgå utan tydliga konsekvenser för individen”.

Kvinnan ska också ha fått mycket stöd och hjälp, bland annat från företagshälsovården och säkerhetsavdelningen. Hon ska till exempel ha fått en anpassad arbetsplats på en annan del av campus.
– Det finns flera sårade och sårbara personer i denna komplicerade historia. Den person som har blivit utsatt för kränkande påståenden om sitt beteende har varit sjukskriven sedan det hände. Sammantaget är det djupt tragiskt, säger Johan Schnürer.

Örebro universitet ska nu skicka in ett svar på SULF:s stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023