Nya Campus Österlen befäster regeringens landsbygdspolitik

Migrationsministern blev den som fick inviga Campus Österlen. En kommunal satsning i linje med regeringens politik, där högre utbildning är ett sätt att motverka demografiska bekymmer.

Campus Österlen, som invigdes förra veckan, finansieras av Simrishamns kommun som framhåller Österlen som ett starkt varumärke och därmed draghjälp för att etablera nämnda campus med ”utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkesnivå” inom områdena ”kultur, hav, mat och dryck samt det digitala Österlen”.

Campus Österlen är bland annat tänkt att locka unga att stanna i eller flytta till kommunen, som har en problematisk demografisk utveckling. Varumärket som sommarparadis är otvivelaktigt starkt, men i övrigt kan Simrishamn jämföras med norrländska kommuner, befolkningen fortsätter att minska samtidigt som medelåldern stadigt ökar och Simrishamn ligger på tio-i-topp-listan över Sveriges äldsta kommuner.

Samarbete med Kristianstad och Lund
För att möjliggöra högre utbildning vid Campus Österlen krävs självfallet samarbete med universitet och högskolor, i första hand Högskolan i Kristianstad och Lunds universitet som bägge uttryckt sig positivt om satsningen i Simrishamn, men något konkret samarbete om högskoleutbildningar finns ännu inte.

Lunds universitets Centrum för miljö- och klimatforskning har skrivit en avsiktsförklaring gällande Marint centrum i Simrishamn, med planer på att etablera en forskningsmiljö med både forskare och studenter på plats.
Från Simrishamns kommuns sida hoppas man att detta kan knytas till Campus Österlen.

Oväntad minister invigde
Att det var migrationsminister Helene Fritzon (S) som fick inviga kan framstå som aningen udda, eftersom varken högre eller annan utbildning finns inom hennes ansvarsområde.
Å andra sidan kan det ses som ett uttryck för att hela regeringen ser utbildning som väsentlig för region-och landsbygdspolitik. Högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) har flera gånger framhållit att alla, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till högre utbildning.

Och så tillkommer sannolikt en både praktisk och regional förklaring till att just Helene Fritzon invigde Campus Österlen. Fram till 2017, då hon blev statsråd, var Fritzon kommunalråd i Kristianstad och är fortfarande bosatt i Degeberga, några mil från Simrishamn.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Politik, Utbildning
Lärosäten: Högskolan Kristianstad, Lunds universitet