Forskare digitaliserar industrihistoria

Hallå där Ingvild Almås, forskare i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, som deltar i ett projekt för att digitalisera Sveriges historiska industridata.

Vad innehåller datan för information?
– Det är internationellt sett unik historisk data från årsberättelser för fabriker, också kallat industristatistik, mellan åren 1740 och 1914. Årsberättelsen innehåller bland annat namnet på fabriksägaren, vad som produceras, hur många kvinnor och män som är anställda, hur många maskiner som finns och deras totala mängd hästkrafter, skatt och resultat.

Vad kan datan användas för?
– Min forskargrupp studerar ekonomisk utveckling och marknadsintegration. Tiden från 1740 till 1914 innefattar en period av snabb tillväxt i Sverige och är väldigt spännande att studera om man är intresserad av utvecklingsfrågor. Datan är också användbar om man vill titta på företagsdynamik och -utveckling mer allmänt, regional utveckling i Sverige eller könsroller.

När kommer datan att vara digitaliserad?
– Förhoppningsvis om tre år. Planen är att göra datan lättillgänglig för andra forskare, beslutsfattare och allmänheten genom att bygga en användarvänlig webbaserad plattform. Vi har forskningsassistenter som nu överför datan manuellt till Excel för att handstilarna på sidorna varierar så mycket. Sedan kommer vi också att geokoda datan. Vi jobbar tillsammans med ekonomihistoriker vid Lunds universitet.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Ingvild Almås