Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fredriks Facebook-relaterade forskning fick Säpo på fötter

Ett tillspetsat pressmeddelande fick Säpo att bevaka Fredrik Erlandssons disputation vid Blekinge tekniska högskola i januari.
– Som tur var visste jag inte att Säpo var där, att disputera är tillräckligt nervöst ändå, säger han.

29 maj, 2018
Per-Olof Eliasson
Fredrik Erlandssons forskning handlar om att generellt kartlägga nätverk. Medicinforskare har visat intresse för att använda den för att se hur cancer sprider sig.

Fredrik Erlandsson har utvecklat en metod att dels samla stora mängder information från digitala nätverk, dels analysera hur influenser sprids inom nätverket.
Studien var gjord på data från Facebook och Fredrik Erlandsson har samlat in 280 miljoner poster från öppna grupper, anonymiserat personerna och även tagit bort innehållet i posterna.

Fredrik Erlandsson påpekar att hans forskning handlar om att generellt kartlägga nätverk och att till exempel medicinforskare visat intresse för att använda metoden för att se hur cancer sprider sig eller för att kunna övervaka smittspridningen vid en epidemi.

Ingen terrorforskning
Men det som pressmeddelandet från Blekinge tekniska högskola tog fasta på var de potentiella möjlig­heterna att använda metoden för att kartlägga nätverk i sociala medier och identifiera inflytelserika personer. Rubriken löd: ”Hitta radikaliserade på nätet – nu möjligt tack vare ny forskning.” Lokalmedia hängde på med rubriker som ”Blekingeforskare kan avslöja IS-terrorister på nätet”, ”BTH-forskare hittar terrorister på Facebook” och ”Åhusforskare hittar nättroll”.
– Problemet var ju att vår kommunikationsavdelning kryddat pressmeddelandet lite väl starkt och fick det att framstå som om jag höll på med terrorforskning, vilket inte är sant, säger Fredrik Erlandsson.

Det här ledde till att Säpo såg en hotbild och vid disputationen placerade personal på högskolan och även inne på disputationen.
– Men som tur var visste jag inte om det. Det är tillräckligt nervöst att disputera ändå, säger Fredrik Erlandsson.

Inte heller efteråt är det någon som talat med honom om Säpos närvaro utan det är något han hört från informerade kollegor.
– Det är väl roligt att det blir en mediecirkus, men det är verkligen inte roligt om det skulle bli en fara för mig själv eller mina barn, säger han.

Per-Olof Eliasson

Fredrik Erlandssons avhandling: Human Inter­actions on Online Social Media: Collecting and Analyzing Social Interaction Networks.

Han är numera disputerad adjunkt och söker ett lektorat vid BTH för att fortsätta forskningen om komplexa sociala nät­verk.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023