Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Riggade rekryteringar följs upp på politisk nivå

SULF:s rapport om riggade rekryteringar har fått stor uppmärksamhet. Rapporten har redan lyfts till politisk nivå. På en skriftlig fråga svarar minister Helene Hellmark Knutsson:
– Jag ska se till att frågan följs upp vid de dialoger som regelbundet hålls med våra lärosäten.

24 maj, 2018
Per-Olof Eliasson
Fredrik Christensson, Centerpartiets talesperson för ungas jobb, högre utbildning och forskning,

Rapporten Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin släpptes 4 maj och fick genast stort genomslag.
TT kablade ut nyheten och ett 30-tal tidningar plockade upp den.
Upsala Nya Tidning, Värmlands Folkblad och Vetenskapsradion gjorde intervjuer med SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping.
Den engelskspråkiga webbtidningen The Local gjorde också att nyheten fick internationell uppmärksamhet i bland annat Times Higher Education.

Rapporten har nu lyfts till politisk nivå. Centerpartiets talesperson för ungas jobb, högre utbildning och forskning, Fredrik Christensson, har ställt en öppen fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S):
”Vad avser regeringen att vidta för åtgärder för att få transparenta och rättssäkra rekryteringsprocesser vid lärosätena?”

”Behövs krafttag”
Fredrik Christensson menar att rapportens resultat visar att det behövs åtgärder.
– Rapporten är oroväckande och den bekräftar den oro som man haft tidigare. Det är tydligt att det behövs krafttag för att få ett mer transparent system när det gäller rekryteringar, säger han.

Vad anser du att regeringen bör göra?
– Det ena är att man från regeringens sida bör undersöka om man kan skärpa regelverket på nationell nivå. Det kräver ju en utredning om vilka lagar och förordningar som behöver förändras.
– Det andra är att vara tydlig i dialogen med lärosätena. För jag hoppas och tror att regeringen delar uppfattningen att det är viktigt med transparens i utlysningarna. Rapporten pekar ju på att det inte är så utan att det krävs en rejäl förändring.

Fredrik Christensson nämner även ett av rapportens förslag.
– Det är också intressant, som rapporten pekar på, att Universitetskanslersämbetet kan få ett uppdrag att utöva tillsyn och på så sätt hålla koll på ansökningsprocesserna. Det kan vara en framkomlig väg för regeringen att ge UKÄ ett sådant uppdrag.

”Universitetens och högskolornas ansvar”
I sitt skriftliga svar till Fredrik Christensen säger minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson:
­”Jag välkomnar att SULF har genomfört den här granskningen. Bara misstanken om att rekryteringar inom högskolan inte går rätt till är allvarlig.”

Vidare påpekar ministern:
”I den ovan nämnda rapporten lämnar SULF en rekommendation till regeringen om att öka andelen direkta forskningsanslag till lärosätena för att skapa bättre förutsättningar för långsiktig planering av budget och personal.”

Samt:
”Redan i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) föreslog regeringen att lärosätenas basanslag skulle öka med 1,3 miljarder kronor till 2020. Riksdagen har sedan beslutat i enlighet med regeringens förslag.”

Sedan går Helene Hellmark Knutsson in på själva sakfrågan:
”Frågan om långsiktig kompetensförsörjning är en strategisk fråga för våra lärosäten. Det är universitetens och högskolornas ansvar att säkerställa att rekryteringar går rätt till enligt gällande regelverk. Jag förväntar mig att de tar det ansvaret. Anställningar inom högskolan ska föregås av öppna utlysningar och rekryteringar som sker i nationell och gärna internationell konkurrens.
Jag kommer även se till att frågan följs upp vid de dialoger som regelbundet hålls med våra lärosäten.”

Saknar uppdrag till UKÄ
Jon Stenbeck, SULF:s kommunikationschef, kommenterar ministerns svar.
– SULF tycker det är bra att ministern så tydligt säger att det ska följas upp regelbundet i dialogen med lärosäten. Men uppenbarligen tar inte lärosätena det ansvar som ministern förväntar sig. Därför saknar vi ett uppdrag till UKÄ att kontrollera att lärosätena verkligen har transparanta och rättssäkra anställningsprocesser.

Helene Hellmark Knutsson hänvisar till att basanslagen höjs men redan när forskningsproppen presenterades i december 2016 påpekade SULF:s chefsutredare Karin Åmossa följande i Universitetsläraren:
– I stället för en höjd andel handlar det om att vidmakthålla att de direkta anslagen till universitet och högskolor också i fortsättningen kommer att utgöra 43 procent i statens budget för forskning.

Karin Åmossa hade också räknat på hur budgetutfallet kommer att bli de närmaste åren.
– Det blir inte någon gång mer än de 43 procent som gäller nu, år 2020 är det fortfarande 43 procent och nästa år blir det till och med en lite lägre procentandel.

Frågan engagerar
Uppenbarligen är riggade rekryteringar en fråga som engagerar många. I de två Facebookgrupperna Högskoleläckan och Universitetsläckan delades rapporten upprepade gånger, med ett stort antal kommentarer.
– Många kommentarer var av typen ”det är vad jag alltid misstänkt” eller ”vad är det jag har sagt?”, säger SULF:s pressekreterare Ulrika Herstedt.

Vidare ägnade Stockholms universitets rektor Astrid Söderberg Widding ett blogginlägg åt rapporten och höll med om problematiken.
I en intervju i Upsala Nya Tidning kommenterade Uppsala universitets rektor Eva Åkesson rapporten och lovade att tillsätta en utredning om frågan.
– Det är som erkännanden från rektorshåll och väldigt positivt, säger Ulrika Herstedt.

Rapporten har alltså redan satt igång ett skeende.
– Jag är som pressekreterare väldigt nöjd med genomslaget så här långt.
Det här är en fråga som SULF kommer att fortsätta driva, vi kommer inte att släppa den förrän vi får resultat och regering och lärosäten tar sitt ansvar, säger

Fotnot: Universitetsläraren har förgäves sökt ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, för en kommentar.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023