Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Linköpings universitet ratar lärarundantaget

Linköpings universitet vill kunna använda lärarnas undervisningsmaterial och också ha möjlighet att ändra i det, även sedan lärarna slutat.
– Vi uppmanar alla SULF-medlemmar att hålla ögonen öppna för intrång i upphovsrätten, säger Krzysztof Marciniak, Saco-S vid Linköpings universitet.

24 maj, 2018
Per-Olof Eliasson
Linköpings universitet, campus Valla
Universitetsledningen och Saco-S vid Linköpings universitet har helt skilda uppfattningar om upphovsrätten till lärarnas undervisningsmaterial. En MBL-förhandling i frågan slutade nyligen i oenighet – och då är det arbetsgivarens uppfattning som gäller.

Ett nytt rektorsbeslut vid Linköpings universitet deklarerar att lärosätet har nyttjanderätt till lärarnas undervisningsmaterial.
I bakgrunden ligger en principiell oenighet. De fackliga organisationerna hävdar att det finns ett sedvanerättsligt lärarundantag som innebär att lärosätet inte har rätt att använda lärarens undervisningsmaterial utan lärarens godkännande.
Arbetsgivarna hävdar å sin sida att det inte existerar något lärarundantag för undervisningsmaterial, utan att lärosätena disponerar material som lärare producerat i tjänsten.

Vid Lunds universitet slutade 2017 en central MBL-förhandling om upphovsrätten till undervisningsmaterialet i oenighet. Nu har MBL-förhandlingen i Linköping även den slutat i oenighet – och då är det arbetsgivarens uppfattning som gäller.

I en bilaga till MBL-förhandlingsprotokollet framför Saco-S vid Linköpings universitet kritik mot rektorsbeslutet.
Den fackliga organisationen hävdar bland annat att beslutet inte har någon rättslig betydelse utan bara uttrycker arbetsgivarens uppfattning om rättsläget.
Saco-S pekar också på vad man anser vara en rad brister och felaktigheter i beslutet. Som att det ignorerar det upphovsrättsliga lärarundantaget och att den ideella upphovsrätten kränks genom att arbetsgivaren tillåts ändra i materialet utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
Enligt Saco-S är dessutom beslutet mycket svagt underbyggt i lagstiftning, juridisk litteratur och rättspraxis.

”Förändrad pedagogisk kontext”
Det är tydligt att de båda sidorna ser helt olika på den principiella frågan.
Men en omständighet som både fack och universitet är överens om är att det i praktiken inte verkar finnas några tvister mellan anställda och arbetsgivare kring upphovsrätt till undervisningsmaterialet.

Frågan är då: Varför driver Linköpings universitet den här frågan nu?
– Vi har haft precis samma formuleringar och samma lagtolkning i alla våra dokument sedan 10–15 år tillbaka. Det som tillkommit är den snabbt förändrade pedagogiska kontexten, säger Roger Klinth, prorektor vid Linköpings universitet.

Han påpekar att universitetet arbetar allt mer med olika former av e-lärande, tillgängliggör material på lärplattformar och via onlineundervisning, som att läkarprogrammet ska gå över till en distribuerad modell med studenter på flera orter.
– Vi kan inte sätta oss i en situation där en lärare över en natt kan plocka ut sitt material och att vi sedan inte kan fullfölja vårt erbjudande till studenterna att gå en viss kurs, säger Roger Klinth.

I praktiken är ju undervisningsmaterialet ofta väldigt personligt och framtaget för den enskilde lärarens bruk. Hur ställer ni er till det?
– Personligt hållna material är ofta oanvändbara för andra lärare och därmed också ointressanta för lärosätet. De material vi framför allt behöver säkra är generiska material som sitter ihop i programstrukturer, eller som tillgängliggörs för studenter som instuderingsmaterial, i omvänt klassrum-modeller och annat.

Vad är tänkt att hända när en lärare lämnar lärosätet?
– Vi är inte egentligen intresserade av att behålla ett material efter att en lärare slutat men det måste finnas en utfasningsmöjlighet för att vi ska kunna stå för våra åtaganden mot studenterna.

Linköpings universitet hävdar också att lärosätet har rätt att ändra i materialet.
– Ja, ytterst sparsmakat. Det kan vara någon form av redaktionella förändringar, som ändring av datum och årtal eller att stryka någon del som blivit inaktuell.

Facken menar att när det behövs för specifika ändamål är det enkelt att göra en skrivning i arbetsinstruktionen att lärosätet har rätt till det framtagna materialet. Är det en framkomlig väg?
– Dels tycker vi rent juridiskt att vi inte behöver göra så. Dels tror jag att en sådan hantering skulle driva väldigt mycket administration och vi lägger hellre resurserna på att upprätthålla kvaliteten i undervisningen, säger Roger Klinth.

”Lärarundantaget till fördel för samhället”
På ett seminarium i SULF:s regi vid Linköpings universitet 17 maj behandlades frågan om upphovsrätt till undervisningsmaterial och lärarundantaget. SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström redogjorde för SULF:s ståndpunkter om lärarundantaget och upphovsrätt till undervisningsmaterial.
– Hon gick bland annat igenom den så kallade tumregeln som säger att i allmänhet går nyttjanderätten över till arbetsgivaren, och lärarundantaget som gör att tumregeln inte gäller högskolelärare, säger David Rule, ordförande för SULF vid Linköpings universitet.

David Rule betonar att det är viktigt att lärarna har rätt till sitt eget undervisningsmaterial eftersom det är deras ansvar att säkerställa att materialet är korrekt, aktuellt och att de med sitt namn kan garantera materialets kvalitet.
– Från vår sida ser vi att lärarundantaget hjälper lärosätet att fylla sin uppgift i samhället, genom att lärarna framställer undervisningsmaterial som är förankrat i aktuell forskning. Vi tycker lärarundantaget är till fördel för lärarna, för lärosätet och för hela samhället, säger David Rule.

Kan prövas i domstol
Krzysztof Marciniak, Saco-S-ordförande vid Linköpings universitet, är kritisk till rektorsbeslutet.
– Vi lärare ser det som att man försöker ta ifrån oss frukten av vårt arbete utan ersättning.

Han tycker att frågan om lärarundantaget till sist bör prövas i domstol och vänder sig därför till SULF:s alla medlemmar.
– Vi har två gånger misslyckats att stoppa det här intrånget i upphovsrätten genom MBL-förhandlingar och nu gäller det att gå ett steg vidare. När någon upptäcker att lärosätet tvingar en att lämna ifrån sig sitt material kan man vända sig till oss i facket så vi kan driva en domstolsprocess. Det är viktigt att vi kan få ett rättsligt utlåtande som slår fast vad som gäller, säger Krzysztof Marciniak.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023