Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sverige säger upp avtalet med förlaget Elsevier

Svenska forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det dominerande vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte går med på kraven på öppen tillgång. Men förhandlingarna fortsätter.

16 maj, 2018
Per-Olof Eliasson

Svenska forskningsbibliotek säger nu upp avtalet med det dominerande vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte går med på kraven på öppen tillgång. Men förhandlingarna fortsätter.
Att avtalet sägs upp innebär att från 1 juli har inte svenska forskningsbibliotek och forskare längre tillgång till nya artiklar som publiceras i Elseviers tidskrifter. Däremot kommer forskare fortfarande att kunna läsa artiklar som redan publicerats och inte heller påverkas möjligheter att publicera artiklar i tidskrifterna.
– Förhandlingarna fortsätter, men det tillfälliga avtal som vi har fram till 30 juni kommer inte att förlängas. Det har vi varit tydliga med och sagt till förlaget, säger Britt-Marie Wideberg, samordnare för Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket, som samordnar förhandlingarna mellan å ena sidan 85 lärosäten, statliga myndigheter och forskningsinstitut och å andra sidan de vetenskapliga förlagen.

Hur vägen framåt ser ut är oklart.
– Vi vet inte hur Elsevier kommer att reagera på det här och hur förhandlingarna kommer att fortsätta, säger Britt-Marie Wideberg.

Anledningen till de strandade förhandlingarna är att regeringen har satt som mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängligt år 2026. För att nå dit är det nödvändigt med en omvandling från ett prenumerationsbaserat till ett öppet publiceringssystem.
För att lyckas med omställningen kräver Bibsamkonsortiet omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av svenska forskare samt läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för de 85 svenska organisationer som deltar i Elsevieravtalet via Bibsamkonsortiet.

Dessutom kräver Bibsamkonsortiet en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång. Den sista punkten, prisfrågan, är den springande punkten.

4 000 artiklar per år
Svenska forskare publicerar varje år omkring 4 000 artiklar i Elseviers tidskrifter. Under 2017 betalade Sverige cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader för öppen tillgång, utöver 120 miljoner kronor i licenskostnader för att läsa förlagets tidskrifter.
– Vi måste ta kontrollen över de totala publiceringskostnaderna eftersom vi ser en tendens mot snabbt ökande kostnader för både läsning och publicering. Det nuvarande systemet för vetenskaplig kommunikation måste förändras. Vår enda möjlighet att uppnå detta är att inte förnya avtal som inte lever upp till kraven på en hållbar omvandling till öppen tillgång, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet och ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp, i ett pressmeddelande.

De svenska förhandlingarna är en direkt parallell till förhandlingarna i Tyskland där en lång rad lärosäten sagt upp sina prenumerationer av Elseviers tidskrifter i syfte att få ett billigare avtal och öppen tillgång till artiklarna.
– Vi följer samma linje som Tyskland, säger Britt-Marie Wideberg.

”Kan vara avgörande för karriären”
I Sverige pågår förhandlingar med flera andra stora vetenskapliga förlag.
– De flesta andra förlag är mer lösningsorienterade än vad Elsevier har varit, säger Britt-Marie Wideberg.

Hon menar att Elsevier har något av en oligopolställning.
– Det kan ju vara avgörande för exempelvis en medicinsk forskares karriär om man kan få in en artikel i en väldigt prestigefylld tidskrift, både när det gäller anslag och tjänster. Vill man publicera i till exempel The Lancet finns det ingen alternativ tidskrift med motsvarande impact factor.

Svårare att få tillgång
Blir det inte ett genombrott i förhandlingarna med Elsevier innan månadsskiftet juni–juli blir det svårare att få tillgång till nya vetenskapliga artiklar. Men det kommer inte att bli omöjligt.
– Det finns ju andra vägar, legala och illegala, att komma åt artiklarna ändå.

Artikeln kan finnas tillgänglig i något öppet arkiv eller så kan man kontakta en forskarkollega som har tillgång till artikeln eller sitt lärosätesbibliotek som kan hjälpa till att beställa artikeln. Elefanten i rummet är ju illegala SciHub, men det är inget vi vill propagera för, säger Britt-Marie Wideberg.

SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping välkomnar beskedet att avtalet med Elsevier bryts.
– Jag tycker att det är bra att avtalet sägs upp och jag hoppas att det leder till konstruktiva förändringar, säger hon.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023