Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Överklagandenämnd kan inte tvinga staten att anställa en viss person

En statlig arbetsgivare kan inte tvingas anställa någon, trots att överklagandenämnden beslutat att personen ska få anställningen. Det slår Arbetsdomstolen fast i en ny dom.

3 maj, 2018
Per-Olof Eliasson

Arbetsdomstolen konstaterar att trots att en statlig överklagandenämnd beslutar att en person ska få en viss anställning innebär det inte att personen blir anställd. Dessutom menar Arbetsdomstolen att varken den eller en överklagandenämnd kan tvinga en statlig arbetsgivare att följa överklagandenämndens beslut.

Det aktuella fallet gäller en tvist mellan Polismyndigheten och Polisförbundet.
Polismyndigheten annonserade ut en anställning som kommissarie och chef för nationella insatsstyrkan. En man sökte och fick anställningen. Tillsättningen överklagades av en kvinnlig kommissarie till Statens överklagandenämnd. Nämnden gav kvinnan rätt och beslutade att hon skulle erbjudas anställningen.
Men Polismyndigheten följde inte överklagandenämndens beslut, utan mannen fick vara kvar på posten som chef för nationella insatsstyrkan.

AD gav Polisen rätt
Då stämde Polisförbundet staten inför Arbetsdomstolen.
I första hand hävdade Polisförbundet att överklagandenämndens beslut innebar att kvinnan blivit anställd och att Polismyndighetens underlåtenhet att följa beslutet innebar att kvinnan blivit avskedad på felaktig grund.

I andra hand hävdade förbundet att Arbetsdomstolen skulle tvinga Polismyndigheten att verkställa överklagandenämndens beslut och anställa kvinnan.

Men på ingen av punkterna ger Arbetsdomstolen Polisförbundet rätt.
– Lite smäll på fingrarna får Polisen i alla fall; i domen står att det förväntas att en myndighet lojalt följer en överklagandenämnds beslut även om man samtidigt konstaterar att det inte automatiskt innebär att ett anställningsavtal har ingåtts med den klagande, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Kan inte tvinga
Vid den första punkten kom AD fram till att Polismyndigheten inte brutit mot något anställningsavtal. Domstolen anser att överklagandenämndens beslut att kvinnan ska erbjudas tjänsten inte innebär att hon blir anställd. Och därmed kan hon inte anses ha blivit avskedad.

– Jag kan tycka att det är ett logiskt resonemang i sig. Överklagandenämnden går inte in och ändrar myndighetens beslut utan den uppmanar myndigheten att ingå ett avtal med personen, den säger att NN ”ska erbjudas anställningen”. Men det har alltså inte myndigheten gjort, säger Robert Andersson.

På den andra punkten konstaterar Arbetsdomstolen att varken den eller överklagandenämnden kan tvinga en statlig arbetsgivare att följa överklagandenämndens beslut. Det finns inga sanktionsmöjligheter och staten kan inte dömas till vite.
– Det som är riktigt intressant här är att en myndighet inte kan åläggas att följa en överklagandenämnds beslut, säger Robert Andersson.

”Skulle ta hus i helvete”
Men han tror inte att det kommer att bli praxis bland myndigheter.
– Myndigheterna skulle kunna komma fram till ”visst ska vi följa besluten men eftersom inget händer om vi struntar i det så vi gör som vi vill”. Men det skulle i slutändan kunna innebära att regering eller riksdag till slut ingriper på ett sätt som myndigheterna inte skulle uppskatta, så de kommer nog inte att göra så.

Och ändå mer skulle nog högskolesektorn dra sig för att agera på det sättet.
– I vår värld skulle det ta hus i helvete. Jag har svårt att tänka mig att lärosätena skulle sätta i system att inte följa överklagandenämndens utslag eftersom det skulle bli så mycket reaktioner.

Stockholms konstnärliga högskola
I sammanhanget kan man påminna om den omtalade AD-domen 2016 nr 74 som säger att en statlig arbetsgivare inte har laglig grund att säga upp en anställd som fått en anställning men där överklagandenämnden har undanröjt anställningen.
Den domen hänvisade Stockholms konstnärliga högskola till när den inte följde Överklagandenämnden för högskolans beslut att göra om en felaktigt genomförd anställningsprocess.
Men det senaste i den frågan är att SKH tvingats backa och nu har förklarat att den ska följa ÖNH:s beslut och ta om anställningsprocessen.

Kunde vänt sig till JO
En fråga i sammanhanget är om Arbetsdomstolen var den enda instans som Polisförbundet kunde ha vänt sig till.
– Förbundet skulle kunna vända sig till Justitieombudsmannen och påpeka att här har en myndighet inte respekterat överklagandenämndens beslut. Samtidigt hänvisar Polisförbundet till att JO tidigare uttalat kritik mot en myndighet som inte följt ett beslut från överklagandenämnden så den delen verkar JO redan ha prövat vilket stärker att man som myndighet förväntas rätta sig efter beslutet, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023