Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Vi har tagit det på allvar”

Rektor Johan Schnürer säger att Örebro universitet tar larmen om upplevd mobbning på allvar. Arbetsmiljöundersökningen visar att de flesta trivs, men också att trakasserier förekommit det senaste året.

26 april, 2018
Jennie Aquilonius

Johan Schnürer blev uppmärksammad på upplevda trakasserier och mobbning på en institution vid Örebro universitet i slutet av hösten 2017. Uppgifterna kom dels genom facket, dels via en anonym anmälan som skickats in till lärosätets jurister.
– Som det beskrevs för mig var det huvudsakligen händelser långt tillbaka i tiden, innan jag tillträdde 2016, och personerna hävdade att den dåvarande ledningen inte hade agerat, säger han.

Johan Schnürer träffade några av de utsatta i ett möte och tillsatte en kartläggning av arbetsmiljön på institutionen. Enligt universitetets modell kan uppgifterna om kränkningar inte utredas av jurister på ett rättssäkert sätt eftersom de lämnats in anonymt.

3 av 19 utsatta senaste året
Kartläggningen blev klar i mars. Den visar att flertalet trivs och mår bra. Av de 19 personer som svarat på enkäten upplever tre att de någon gång blivit utsatta för trakasserier eller mobbning under det senaste året. En anställd svarar att hen blivit utsatt vid flertalet tillfällen.

Personalchefen Therese Deutsch tycker att det är bra att arbetsmiljökartläggningen föreslår en mängd åtgärder.
– Tydligast är relationen mellan handledare och doktorand. Det är ett särskilt fokus som prefekten har börjat jobba med. Enhetschefen planerar att ta fram en handlingsplan för att skapa en bra kultur i gruppen, säger hon.

Vidtogs åtgärder 2014
Therese Deutsch berättar att det vidtogs åtgärder mot en person 2014, men att universitetsledningen inte fått några nya signaler om problem förrän i höstas. Hon bekräftar att det i februari kom in en formell anmälan om kränkningar och mobbning som pekar ut samma person som tidigare.

Skulle det kunna leda till att personen utreds?
– Det skulle det kunna göra, men jag vill inte spekulera eftersom den anmälan inte har legat på mitt bord, säger Therese Deutsch.

Uppgifter räcker ej till utredning
Johan Schnürer känner inte till att universitetet skulle ha undanhållit dokument om åtgärderna som begärts ut. Han menar också att lärosätet i en arbetsmiljökartläggning inte kan höra personer som inte längre jobbar där. Rektor tror inte heller att de uppgifter som kom i höstas räcker för att utreda någon anställd i personalansvarsnämnden.

Han tycker att det är tråkigt att personerna som larmat om kränkningar upplever att ledningen inte tagit dem på allvar.
– Vi tar det här på allvar. Vi ska inte ha en arbetsmiljö där folk är rädda och upplever kränkningar. Däremot måste jag som rektor se till att vi sköter det här på ett rättssäkert sätt så att vi inte kränker den som pekas ut som mobbare. Hen och cheferna kan ha en annorlunda bild.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023