Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskarutbildning kan ge fast uppehållstillstånd

Forskarutbildning får räknas med när en utländsk medborgare söker status som varaktigt bosatt i Sverige, vilket ger rätt till permanent uppehållstillstånd. Det visar ett beslut av Migrationsverket.

23 april, 2018
Per-Olof Eliasson
Efter att tidigare doktoranden Keivan Amiri Kasvayee överklagade erkände Migrationsverket att man gjort fel: Uppehållstillstånd för doktorandstudier ska räknas in när en person söker status som varaktigt bosatt i Sverige.

Keivan Amiri Kasvayee är iransk medborgare och kom 2009 till Sverige för en masterutbildning på Chalmers.
– Efter två år träffade jag en flicka, vi blev sambor och jag sökte och fick uppehållstillstånd på grund av familje­anknytning, berättar han.

När han sedan får en doktorandtjänst vid Högskolan i Jönköping skriver han sig i Jönköping. Efter två år söker han permanent uppehållstillstånd.
– Min sambo och jag var till­sammans, men Migrations­verket gav avslag eftersom vi var skrivna på olika adresser, säger Keivan Amiri Kasvayee.

Senare spricker förhållandet och han söker uppehållstillstånd på grund av forskarstudier. Under 2016 söker han permanent uppehållstillstånd.
– Men jag fick avslag eftersom jag inte hade fyra års uppe­hållstillstånd för forskar­studier. Det oroade mig mycket, jag ville stanna och jobba i Sverige, säger han.

Migrationsverket ändrar sig
2017 vänder han sig till SULF och får rådet att söka status som varaktigt bosatt i Sverige. För det krävs fem år i Sverige med uppehållstillstånd och det är även kopplat till ett försörjningskrav.
Han får återigen avslag med motiveringen att uppehållstillståndet för doktorandstudier inte kan räknas.

Men efter att han överklagat ändrar sig Migrationsverket och skriver att det föregående beslutet var uppenbart fel; uppehållstillstånd för doktorandstudier ska visst räknas.
– Det är viktigt att möjlig­heten att få status som varaktigt bosatt blir känd. Det finns fler forskarstudenter än jag som kan vara hjälpta av den utvägen, säger Keivan Amiri Kasvayee.

Han disputerade i september 2017 och har nu ett jobb i Sverige med nära anknytning till sin avhandling.

SULF:s förhandlingschef Robert Andersson kommenterar:
– Detta fall är mycket principiellt viktigt. Det visar att tid i forskarutbildning får medräknas för att en utländsk medborgare ska få status som varaktigt bosatt i Sverige. Fallet klarlägger också att forskarstudier skiljer sig från andra studier när det gäller uppehållstillstånd.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023