Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Administrativ personal hamnar under radarn

Utan personal som sköter stödfunktioner vid lärosätena skulle kärnverksamheten rasa samman. Trots det får gruppen mycket lite uppmärksamhet och verkar gå under myndigheternas radar.

23 april, 2018
Per-Olof Eliasson

Det kom ett mejl till Universitetslärarens redaktion om att administrativ personal går på knäna, många blir utbrända, långtidssjukskrivningarna är i nivå med doktorandernas. Och det går ut över lärare, forskare och studenter, skrev tipsaren.
Men hur det ligger till är svårt att få ögonen på. Universitets­kanslers­ämbetet, UKÄ, har den juridiska tillsynen över lärosätena, men säger sig inte ha uppgifter om arbetssituationen för teknisk och administrativ personal, T/A.

Symtomatiskt är att UKÄ:s senaste årsrapport som omfattar 188 sidor, bara har en halv sida som handlar om ”personal med andra än forskande och undervisande uppgifter”.
Där kan vi läsa att T/A-personal utgör en tredjedel av alla anställda vid lärosätena, cirka 20 000 av totalt 60 000 inklusive doktorander.

Många långtidssjukskrivna
Antonia Ribbing är ordförande för Saco-S vid Södertörns högskola och hennes bild stämmer till stor del med tipset.
– Men inte heller jag har fakta, bara indikationer på att det inte ser bra ut. Jag vet att vi har många medarbetare från administrationen som är långtidssjukskrivna. Och när jag pratar med fackliga representanter vid andra lärosäten säger de att administrativ personal har problem med stressig arbetsmiljö, men det är ingen som har en helhetsbild. Lärarnas arbetsvillkor ligger alltid i fokus.

Hon lägger till att Saco-S på Södertörn 2018 prioriterar att granska arbetsvillkoren för medlemmar som arbetar som administrativ personal.

Pressad arbetssituation
Fackförbundet ST organiserar en stor del av den administ­rativa personalen vid lärosätena. Även Annika Aronsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet och fackligt förtroendevald för ST vid Linnéuniversitetet, har intrycket av att arbetssituationen har blivit alltmer pressad.
– Administrativ personal är en kategori som vi vet lite om. Vi har inte ens någon generell bild av hur många som är visstidsanställda, men i det senaste löneavtalet har vi fått med en årlig rapportering, säger Annika Aronsson.

Att den administrativa personalens arbetsmiljö får liten uppmärksamhet förklarar hon så här:
– Det är en fråga om status, vi är längst ned i hierarkin, säger hon.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023