Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Nyttigt att diskutera frågan om jäv”

Ett projekt vid Stockholms universitet har hamnat i fokus för misstankar om jäv, kopplat till Svenska Akademiens ledamot Tomas Riad, som är verksam i projektet. Ansvarig prefekt vid universitetet säger att det är nyttigt att diskutera frågan.

19 april, 2018
MarieLouise Samuelsson

Stockholms universitet får inte projektmedel direkt från Svenska Akademien, som däremot tillhandahåller lokaler för en del av arbetet i utvecklingsprojektet ”Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever”.

Det säger Gunlög Sundberg, prefekt vid vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) vid Stockholms universitet om att medier uppmärksammat att Svenska Akademien stödjer ett språkprojekt vid SU, ett projekt där akademiledamoten Tomas Riad är verksam, liksom hans sambo som också är projektledare.

”En flygande köttbulle”
Tomas Riad beskrev själv i SVT att ”frågan om jäv inte kom upp” och (om finansieringen) att ”det var en flygande köttbulle som kom farande och vi valde att ta den”.
Riad sade vidare till SVT att reglerna (för jäv) i Akademien ”ska ses över”, han menar också att ”det behövs tydligare och mer transparanta regler”.
– När vi fick frågan från Wallenbergstiftelserna om att vara med såg vi det som ett mycket viktigt och angeläget utvecklingsprojekt och på institutionen finns stor erfarenhet och kompetens, säger Gunlög Sundberg.

”Måste reflektera över vårt ansvar”
Hon säger att hon inte har närmare kunskaper om hur Svenska Akademien beslutar, som om den delfinansiering som alltså går till Wallenbergstiftelserna och därifrån bland annat går vidare till institutionen och ”Intensiv svenska”.
– Men det som hänt gör att vi måste reflektera över vad som är vårt eget ansvar, på det sättet är det nyttigt att sådana här saker kommer upp och aktualiserar diskussioner om exempelvis jäv.

Kopplingen ingen hemlighet
SVT, som var först med att uppmärksamma stödet till språkprojektet, rubricerade sitt inslag som att man ”avslöjade” att Svenska Akademien är medfinansiär till akademiledamotens projekt, men detta är knappast något som hemlighållits.
På Stockholms universitets webb berättas utförligt om projektet, där Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse är huvudfinansiär, att Svenska Akademien är initiativtagare, huvudman och medfinansiär och Stockholms universitet liksom Svefler är medfinansiärer.

Projektets koppling till Svenska Akademien framgår också av att Svenska Akademien har utsett en styrgrupp bestående av ledamöterna Tomas Riad, Anders Olsson, Bo Ralf samt Carina Lindqvist, räntmästare vid Svenska Akademien. Anders Olsson och Bo Ralf ingår också i projektets expertgrupp.

Projektet ”Intensiv svenska” ingår som del av Wallenbergstiftelsernas stora utbildningsprogram ”Utbildning för ökad integration” som också inbegriper Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Utbildningsprogrammet presenterades i en artikel på DN Debatt den 30 maj 2016, där det bland annat berättas att delar av satsningarna kommer att göras i samarbete med Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Artikeln är undertecknad av Tomas Riad, då tillförordnad ständig sekreterare i Svenska Akademien, Göran K Hansson, Ständig sekreterare i KVA, Björn O Nilsson, ständig sekreterare i IVA samt Peter Wallenberg Jr, Wallenbergstiftelsernas ordförande.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023