Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Medierapportering bakom forskarupprop om Svenska Akademien

Det var med stöd i vad som ”framkommit i medierapporteringen” som mer än 200 forskare undertecknade ett upprop i DN tidigare i veckan, med misstro mot de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien.

19 april, 2018
MarieLouise Samuelsson

Mer än 200 forskare, verksamma inom litteratur-, teater- och språkvetenskap med angränsande fält, har genom ett upprop i Dagens Nyheter framfört att ”de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien inte förmår bedriva verksamheten på ett värdigt och adekvat sätt”.

Med hänvisning till vad som ”framkommit i medierapporteringen” skriver undertecknarna att ”flera ledamöter prioriterat sina egna intressen framför att ta sitt ansvar för institutionen och dess viktiga uppdrag”.

Forskarna framhåller att akademien är betydligt mer än Nobelpriset, som ordboksarbetet, klassikerutgivningen, finansiering av den digitala Litteraturbanken och stöd till flera läsfrämjande projekt.

De som undertecknat uppropet menar att ”det reformarbete som initierades under Sara Danius tid som ständig sekreterare snarast måste återupptas” så att Svenska Akademien kan bli den öppna, kulturbärande och kulturvårdande institution som dagens samhälle så väl behöver.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023