Medierapportering bakom forskarupprop om Svenska Akademien

Det var med stöd i vad som ”framkommit i medierapporteringen” som mer än 200 forskare undertecknade ett upprop i DN tidigare i veckan, med misstro mot de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien.

Mer än 200 forskare, verksamma inom litteratur-, teater- och språkvetenskap med angränsande fält, har genom ett upprop i Dagens Nyheter framfört att ”de kvarvarande ledamöterna i Svenska Akademien inte förmår bedriva verksamheten på ett värdigt och adekvat sätt”.

Med hänvisning till vad som ”framkommit i medierapporteringen” skriver undertecknarna att ”flera ledamöter prioriterat sina egna intressen framför att ta sitt ansvar för institutionen och dess viktiga uppdrag”.

Forskarna framhåller att akademien är betydligt mer än Nobelpriset, som ordboksarbetet, klassikerutgivningen, finansiering av den digitala Litteraturbanken och stöd till flera läsfrämjande projekt.

De som undertecknat uppropet menar att ”det reformarbete som initierades under Sara Danius tid som ständig sekreterare snarast måste återupptas” så att Svenska Akademien kan bli den öppna, kulturbärande och kulturvårdande institution som dagens samhälle så väl behöver.


Kategorier: Artiklar, Forskning