Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kovändning av Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola gör en kovändning. Nu ska lärosätet ta om rekryteringsprocessen i det kritiserade fall där högskolan vägrat följa överklagandenämndens beslut.
– Budskapet är att man inte kan gå förbi reglerna hur en tillsättning ska gå till, säger SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström.

19 april, 2018
Per-Olof Eliasson
Stockholms konstnärliga högskola

Universitetsläraren har tidigare rapporterat att Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, fällt Stockholms konstnärliga högskola, SKH, för att inte ha använt ett sakkunnigförfarande vid anställningen av en professor. SKH har därefter inte följt överklagandenämndens utslag.
Som Sveriges Radios Kulturnytt var först med att rapportera har alltså högskolan nu gjort en helomvändning.

Till Universitetsläraren mejlar Monica Engdahl, kommunikationschef vid Stockholms konstnärliga högskola:
”Vi återupptar rekryteringsprocessen genom att sakkunnigbedöma de sökande till tjänsten. Därför har alla sökande fått frågan om de vill kvarstå som sökande till tjänsten. De som vill kvarstå kommer att bli sakkunnigbedömda.”

Civilrätt kontra förvaltningsrätt
Hon påpekar att utgångspunkten för att SKH inte följt ÖNH:s beslut är att två lagrum inte är fullt ut synkroniserade, det civilrättsligt och det förvaltningsrättsligt grundade.
SKH har påpekat motsättningen mellan civilrätt och förvaltningsrätt och hänvisat till en dom i Arbetsdomstolen, vilken enligt högskolan förhindrat den att genomföra ÖNH:s beslut.
AD-domen säger att en redan anställd inte kan sägas upp utan saklig grund, och att om en överklagandenämnd upphävt anställningsbeslutet är det inte saklig grund för uppsägning.

Monica Engdahl skriver vidare till Universitetsläraren att högskolan sedan ÖNH:s beslut 2017 arbetat med att hantera motsättningen mellan civilrätt och förvaltningsrätt bland annat genom att redigera högskolans styrdokument för anställning av lärare.
”I det aktuella ärendet har vi sedan ÖNH:s beslut 2017 arbetat med hur vi på bästa sätt kan agera rättssäkert. Vi har funnit att en lämplig hantering av det aktuella ärendet är att återuppta processen genom att påbörja en sakkunnigbedömning”, skriver hon.

Sedan meddelar hon att högskolan vill ”med hänsyn till den pågående processen, rättsläget och ärendets komplexitet, hänvisa ytterligare frågor till dess att processen har avslutats.”

Rektor besökte UKÄ
Att det tagit närmare ett år för Stockholms konstnärliga högskola att komma fram till att man ska följa överklagandenämndens beslut kan tyckas anmärkningsvärt.
Men eftersom SKH inte vill svara på frågor blir det något av kremlologi att tolka vad som ligger bakom högskolans agerande.

Högskolans rektor Paula Crabtree har besökt Universitetskanslersämbetet och informerat om vilka problem högskolan har sett med domen från Arbetsdomstolen.
­– Då har vi naturligtvis sagt att det är viktigt att man följer överklagandenämndens beslut, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Om detta har haft någon betydelse för högskolans ändrade ställningstagande är oklart.
Christian Sjöstrand kommenterar att det är positivt att högskolan nu gör vad överinstansen ÖNH säger.
– Att det nu framstår som om SKH vill sakkunnigpröva de sökande som kvarstår betyder att man gör det som överklagandenämnden haft som grund för att återförvisa ärendet, nämligen att ingen sådan prövning har gjorts.

Men Christian Sjöstrand påpekar att den omdiskuterade AD-domen fortfarande är problematisk.
– Det är fortfarande önskvärt att regeringskansliet genomför åtgärder för att klarlägga rättsläget, säger han.

”Borde följt högskoleförordningen”
SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström menar att SKH:s helomvändning visar att en högskola inte kan hantera ett anställningsärende hur som helst.
– Det stora budskapet är att man inte kan gå förbi reglerna hur en tillsättning ska gå till. Då kommer man att få backning, säger hon.

Annika Wahlström påpekar att SULF ser positivt på att högskolan tänker göra om och göra rätt.
­– Vår uppfattning är att högskolan borde ha följt kraven i högskoleförordningen om anställning och om sakkunnigbedömning redan från början, säger hon.

SULF:s förhandlingschef Robert Andersson trycker på att den person som anställdes från början inte kan fråntas sin position även om anställningsprocessen görs om.
­– Att högskolan ska ta om anställningsprocessen är självklart. Men samtidigt kan den inte röra den anställning som redan har ingåtts. Det enda rätta är att följa överklagandenämnden och samtidigt inte ändra något för den personen som redan är anställd, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023