KI:s rektor mörkade kontakter med Hongkongs regering

Hellmark Knutsson förnekade kännedom i KU-förhör

19 april, 2018
MarieLouise Samuelsson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

I december 2014 hade Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten och dåvarande styrelseordförande Lars Leijonborg möte med Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, för att informera om KI:s planer på att öppna filial i Hongkong.
Dagen efter rapporterade (se Universitetslärarens tidigare artiklar) en nöjd Hamsten till Hongkongs regeringschef om ett framgångsrikt möte, eftersom ministern lovat snabbspårsbehandling för att KI skulle kunna förverkliga sina visioner om ett utländskt forskningscenter.

När Helene Hellmark Knutsson i tisdags var kallad till KU-utfrågning om KI:s verksamhet i Hongkong förnekade ministern bestämt att hon skulle givit klartecken i december 2014.
Varför Hamsten ”gjorde den tolkningen” är, enligt ministern, något han själv får svara på.

När jag, efter KU-utfrågningen, vill veta om Helene Hellmark Knutsson 2014 kände till att KI:s etablering i Hongkong skedde med synnerligen aktivt bistånd från Hongkongs regeringschef CY Leung, blir svaret nej.

Jag frågar också om hon inte ser det som problematiskt att en rektor och tillika myndighetschef felaktigt påstått att hon som minister skulle ha godkänt Hongkong-affären men också där hänvisar hon till Hamsten, att det är något han får förklara.

Att Helene Hellmark Knutsson frågades ut i KU föranleddes av att riksdagsledamöterna Fredrik Christensson (C) och Betty Malmberg (M) (efter Universitetslärarens artiklar) begärde granskning av ministerns och regeringens agerande i samband med KI:s beslut att starta verksamhet i Hongkong.

Ministern beskrev det som närmast självklart att KI hade fått bestämma detta på egen hand, hon hänvisade upprepade gånger till lärosätenas autonomi och forskningens frihet.

Vilket föranledde bland andra KU:s ordförande Andreas Norlén att undra om regeringen därmed har knäsatt principen att det lärosäte som vill får expandera i andra länder. Utan att fråga regeringen om lov?

Nja, regeringen förväntar sig viss redovisning.
Och så begränsas friheten att bygga forskningscenter utomlands automatiskt av att det knappast kan ske med statliga medel, det krävs en rejäl donation.

Vidare ägnades en hel del KU-möda åt att försöka förstå turerna från mötet i december 2014 fram till juli 2018, då regeringen gjorde ett tillägg i KI:s regleringsbrev.
Ett tillägg som, enligt ministern, inte ska ses som ett bemyndigade, utan endast markerar att regeringen tänker följa verksamheten.
Samtidigt var det just ett ”tydligt bemyndigade” som KI upprepade gånger efterlyste och flera KU-ledamöter försökte förgäves få klarhet i varför KI envisades med något som inte var nödvändigt.

Helene Hellmark Knutsson fick självfallet frågor om hon kände till korruptionsmisstankarna kring de donerade pengarna, vilket hon bekräftade, men sade samtidigt att regeringen förlitade sig på KI:s bedömning och riskanalys. Ministern framhöll också att KI är vana vid att hantera donationer, enligt vedertagna regelverk.

Om regeringen hade velat titta närmare på just det hade det dock inte varit särskilt svårt att upptäcka att donationen från affärsmannen och politikern Ming Wai Lau långt ifrån uppfyller KI:s etiska regler.
Exempelvis ger avtalet donatorn inflytande över forskningen, Ming Wai Lau har också en plats i centrets styrgrupp.
Pengarna kommer dessutom från en koncern som leddes av Ming Wai Laus pappa, Joseph Lau, fram till dess att han dömdes till ett femårigt fängelsestraff för korruptionsbrott och penningtvätt i Macau, ett straff som han sluppit avtjäna eftersom det inte finns utlämningsavtal mellan Macau och Hongkong.
Och jodå, Joseph Lau var i hög grad inblandad i affärerna med KI, av den broderliga mejltrafiken mellan Anders Hamsten och Hongkongs regeringschef framgår att Joseph Lau deltog i möten med Hamsten, när donationsvillkoren diskuterades.

Nej, inget av detta togs upp under KU-utfrågningen.
Och eftersom Helene Hellmark Knutsson hävdar att KI fått sköta detta helt på egen hand så var möjligen ministern fel person att fråga ut om KI:s dubiösa affärer med Hongkong.

I stället kanske KU ska fundera på att kalla Anders Hamsten att svara på frågor om hur han rundade KI:s etiska regelverk och tolkade autonomi som att det var fritt fram att involvera sig med korruptionsdömda affärsmän.
Kanske skulle också Helene Hellmark Knutsson vilja höra Hamsten förklara varför han, i mejlväxling med ett annat lands regeringschef, föga sanningsenligt påstod att hon som ansvarig minister hade givit klartecken till KI:s Hongkong-etablering.

MarieLouise Samuelsson, journalist och mångårig medarbetare på Universitetsläraren som med jämna mellanrum återkommer med nyhetskrönikor på universitetslararen.se

MarieLouise Samuelsson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023