”Kan vara bra med partipolitisk statssekreterare”

Hallå där Karin Röding, som efter drygt två år slutar som statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson (S) för att bli generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR.

Vad är det som lockar med UHR?
– Myndigheten arbetar med frågor som ligger mig nära, som internationalisering och tillträdesfrågor, sådant som jag jobbat med också som rektor och universitetsdirektör, jag disputerade för övrigt på en avhandling om urval till högre utbildning.

Att du sökte dig bort från departementet och slutar nära valet kan framstå som att du lämnar ministern i sticket?
– Nej, så ser jag det inte alls; jag söker mig ju i första hand till något. Jag ska inte ha synpunkter på efterträdare* men det kanske kan vara bra för Helene att få en statssekreterare som är partipolitisk, vilket jag inte har varit.

Vad är det mest givande med att vara statssekreterare?
– Möjligheten att påverka sakinnehållet i politiken, mest nöjd är jag med den forskningspolitiska propositionen och alla förslagen där och det nya sammanhållna kvalitetssäkringssystemet.

Är det något som överraskat dig under åren i departementet?
– Jag är lite förvånad över att kunskapen om hur universitet och högskolor styrs är så låg i regeringskansliet, utanför utbildningsdepartementet. Det var likadant när jag var departementsråd (1999–2006) och jag hade väl hoppats att det skulle ha blivit bättre. Eftersom så inte var fallet får jag och mina medarbetare ägna mycket tid åt att förklara för andra departement att universitet och högskolor inte är vanliga förvaltningsmyndigheter.

*Efter intervjun med Karin Röding står det klart att ny statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson blir Malin Cederfeldt Östberg.


Kategorier: Artiklar, Politik
Karin Röding, blivande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR.