Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sverige får permanent strategi för life science

Regeringen öppnar ett särskilt life science-kontor. Samtidigt flyttas frågorna till näringsdepartementet.

20 mars, 2018
MarieLouise Samuelsson
Näringsminister Mikael Damberg (S), socialminister Annika Strandhäll (S) och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). Deras tre departement samverkar för att driva life science-frågorna, men näringsdepartementet får nu huvudansvaret.

När regeringen 2015 utsåg Anders Lönnberg till nationell samordnare av life science knöts han till utbildnings­departementet med Helene Hellmark Knutsson (S) som närmast ansvarig minister.
Men i och med att Anders Lönnberg 31 januari i år avslutade sitt uppdrag är det nu näringsdepartementet och Mikael Damberg (S) som får huvudansvaret för det permanenta life science-kontor som är nästa steg i regeringens strategi för området. Jenni Nordberg, avdelningschef på Vinnova, kommer att leda arbetet på det nyinrättade kontoret.

Life science är otvivelaktigt ett område som spänner över flera politikområden, lanseringen av det permanenta kontoret skedde också i en debattartikel undertecknad av tre statsråd, näringsminister Mikael Damberg, socialminister Annika Strandhäll (S) och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.
Eftersom flera departement måste samverka hade det varit möjligt eller rentav logiskt att kontoret kunde ha inrättats i regeringskansliet, utan att inordnas under ett enda departement.

Forskningsministern nöjd
Helene Hellmark Knutsson är dock nöjd med den nya ordningen, att life science-frågorna organisatoriskt sorterar under näringsdepartementet.
– Medarbetare från utbildningsdepartement och socialdepartementet kommer också att arbeta vid kontoret.

Hon ser inte heller någon risk i att lokaliseringen till näringsdepartementet skulle kunna signalera att innovation är viktigare än forskning.
– Nya medicinska behandlingsmetoder bygger på vår starka medicinska forskning och samarbetet med universiteten är en jätteviktig pusselbit i regeringens life science-strategi, så nej jag är inte orolig för signalvärdet.

Ministrarna skriver i den förutnämnda debattartikeln att ”Sverige har inget annat val än att öka investeringarna och innovationstakten om vi ska kunna tackla framtidens hälsoutmaningar och behålla en konkurrenskraftig Life Science-sektor”.
– Vi måste attrahera utländska investeringar, få bättre användning av patientregister och biobanker, säger Helene Hellmark Knutsson.

Den långsiktiga strategin ska kompletteras med en konkret handlingsplan, som kommer att utformas och uppdateras från life science-kontoret.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023