Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

JO kritiserar Lunds universitet för professors yttrandefrihet

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Lunds universitet för att en professor förbjöds att tala med kollegor. Förbudet kunde, enligt JO, uppfattas som en begränsning av yttrandefriheten och fanns i ett ”direktiv” från institutionsledningen.

19 mars, 2018
Björn Forsberg
Bakgrunden till kritiken från JO är en konflikt där en institutionsledning uppmanade en professor att inte diskutera ärendet med andra medarbetare.

”Enligt min mening ger direktivet intryck av att arbetsgivaren hade synpunkter på vilka personer som den anställde fick framföra sina åsikter till i frågor om verksamheten och sin egen arbetssituation”, skriver JO Lilian Wiklund i sitt beslut.

Lunds universitet anger att åtgärderna grundade sig i arbetsmiljöproblem, och att syftet inte var att begränsa professorns yttrandefrihet.
”Jag tar inte ställning i frågan om huruvida det var befogat att vidta åtgärder mot professorn utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Frågan gäller om universitetet har begränsat professorns yttrandefrihet i strid med regeringsformen”, skriver JO.

JO-anmäldes 2016
Lunds universitet gjorde 2012 en arbetsmiljöutredning på professorns avdelning, och denne fick därefter andra arbetsuppgifter.
2016 gjorde organisationen Academic Rights Watch, ARW, en anmälan om ”misstänkt brott mot yttrande- och meddelarfriheten ” till JO om det som hänt. ARW skriver: ”Professorn (red. anm.) kom i kläm i samband med vad som framstår som ett försök till … rättsvidrig anställning av ett akademiskt par. Först fick kvinnan en tjänst, vilket professorn opponerade sig emot i lärarförslagsnämnden. När mannen sedan skulle anställas … fick professorn flytta på sig.”

Den konflikt som uppkom ledde till att professorn i ett direktiv förbjöds att diskutera sin arbetssituation med andra än prefekten och dekanen ”det är alltså inte acceptabelt att du för sådana diskussioner med andra medarbetare”, står det i ett mejl från institutionsledningen.

”Rätt att uttrycka tankar”
Nu skriver JO att detta kan uppfattas som att universitetet vill begränsa den anställdes yttrandefrihet:
”En offentligt anställd har rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren, verksamheten och sin egen arbetssituation. Det saknar betydelse om synpunkterna framförs internt eller till exempelvis i media och om synpunkterna är befogade eller inte. Jag är därför kritisk till hur direktivet och mejlet utformades.”

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023