Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ kritiserar Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola har vägrat följa ett beslut av Överklagandenämnden för högskolan.
– Ska det vara så här är frågan om det är någon mening med överklagandemöjligheten över huvud taget, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid UKÄ.

22 februari, 2018
Per-Olof Eliasson
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola är belägen i Garnisonen på Linnégatan i Stockholm.

Bakgrunden är att Stockholms konstnärliga högskola, SKH, i december 2016 beslutar att anställa en person som professor. Anställningsbeslutet överklagas och Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH, undanröjer anställningen i april 2017.
I maj 2017 mejlar SKH till ÖNH att högskolan upphävt det förvaltningsrättsliga beslutet om anställningen, men att det civilrättsliga avtalet består. Högskolan hänvisar till en tidigare dom i Arbetsdomstolen, AD.
Dessutom uttalar SKH:s styrelse i juni 2017 sin tillit till att rätt person anställts som professor. Ärendet överklagas återigen och ÖNH finner i ett beslut i januari 2018 att SKH:s styrelses uttalande i juni 2017 är ett nytt beslut i anställningsärendet. ÖNH undanröjer även det beslutet, men ärendet har fortfarande inte fått något slutligt avgörande.

Skiljer på statligt och civilrättsligt
Den dom som Stockholms konstnärliga högskola hänvisar till är Arbetsdomstolens dom nr 74/16.
– I det fallet var det en tillsättning vid Försäkringskassan som undanröjdes av Statens överklagandenämnd, SÖN. Då upphävde Försäkringskassan anställningen på grund av utslaget i Överklagandenämnden och sade upp den anställda personen. Men det förklarade AD var fel, SÖN:s utslag var inte saklig grund för en uppsägning enligt LAS, säger SULF:s förbundsjurist Annika Wahlström.

Anledningen till utfallet är att AD anser att det vid en statlig anställning finns två delar i anställningsavtalet, en civilrättslig del och en offentligrättslig del, och att den senare är ett myndighetsbeslut som går att överklaga.
AD anser att anställningsavtalet är civilrättsligt bindande, medan den offentligrättsliga delen med överklagandemöjlighet är en intern arbetsgivarangelägenhet. I den omtalade domen kom AD fram att det civilrättsliga anställningsavtalet består även om myndighetsbeslutet upphävs.

UKÄ:s händer bakbundna
Det är tolkningen av den här domen som ärendet vid SKH kretsar kring.
Eftersom Stockholms konstnärliga högskola inte följt Överklagandenämndens beslut har ÖNH överlämnat en kopia av beslutet till regeringen samt också överlämnat en kopia till tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som inte har tagit ställning i ärendet ännu.
– ÖNH och UKÄ anser att högskolan inte kan anställa personen utan ett offentligrättsligt beslut. Det är inte bara för att anställningen gäller en professur utan det gäller alla statliga anställningar, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Men om lärosätet i ett sådant här fall inte följer ÖNH:s beslut är UKÄ:s händer bakbundna.
– UKÄ konstaterade redan vid ett tidigare tillsynsärende vid Högskolan i Gävle i juni 2017 att vi inte kunde gå vidare med ärendet på grund av det oklara rättsläget och vi påpekade det för regeringen.

Detsamma är fallet med ärendet vid SKH.
– Ett konstaterande är att högskolan har tolkat AD:s dom som att man inte behöver göra någonting med anledning av ÖNH:s beslut, utan låta den person som högskolan velat anställa arbeta kvar.

Högskolan kan alltså köra över ÖNH, är det rimligt?
– Nej, om det ska vara så här kan man fråga om det är någon mening med överklagandemöjligheten över huvud taget, säger Christian Sjöstrand.
UKÄ och ÖNH anser att rättsläget inte kan tolkas så som SKH gör.
– I fallet på Stockholms konstnärliga högskola anser ÖNH att anställningen kräver ett offentligrättsligt beslut, vilket gäller alla statliga tjänster. Det här är en fråga som inte bara gäller högskolesektorn utan konsekvenserna av AD-domen är något som alla statliga myndigheter funderar på, säger Christian Sjöstrand.

Men om Stockholm konstnärliga högskolas tolkning kvarstår innebär det att utfallet av ÖNH:s beslut blir oförutsägbart?
– Ja, om högskolan väljer att tolka Arbetsdomstolens dom på det sättet.
Överklagandenämnden ska pröva överklagade anställningar och om deras beslut inte åtföljs blir det en fråga för tillsynsmyndigheten att agera. Och tillsynsmyndigheten UKÄ har utifrån det rådande rättsläget konstaterat att vi inte kan agera.

Nu har alltså både ÖNH och UKÄ skickat den här frågan vidare till regeringen för att få en lösning.
Regeringens kommentar till Universitetsläraren är kortfattad.
– Det här ärendet hanteras i regeringskansliet, säger Jens Petersen, pressekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning.

Monica Engdahl, kommunikationschef vid Stockholms konstnärliga högskola meddelar via mejl: ”Det är förståeligt att nämndens beslut väcker intresse och frågor. Samtidigt är det, med hänsyn till gällande rättsläge och den nu pågående processen, svårt att svara på frågor i dagsläget.”

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023