Strejk nära vid finländska universitet

Universitetsanställda i Finland är på krigsstigen. Ett strejkvarsel har lagts för Helsingfors universitet den 28 februari samt ytterligare ett varsel avseende sex andra lärosäten den 7 mars.
Omkring 6 700 anställda vid Helsingfors universitet går ut i en endagsstrejk 28 februari om ingen uppgörelse lyckats nås senast dagen innan.

Den kommunala och statliga sektorn, samt kyrkan, har alla slutit avtal. SULF:s motsvarigheter i Finland är organiserade i samma förhandlingsorganisation inom akademikernas centralorganisation Akava.
– Dessa sektorer har beslutat att inte bestyrka sina avtal förrän även universitetssektorn fått sina förhandlingar slutförda, förklarar ombudsman Riku Matilainen på Forskarförbundet.

Vid Helsingfors universitet går i princip alla personalgrupper, fastighetsskötarna undantagna, ut i en endagsstrejk 28 februari om ingen uppgörelse lyckats nås senast dagen innan. Det handlar om ungefär 6 700 personer.
Bollen ligger för närvarande hos riksförlikningsmannen, som kopplades in i fredags.
– Förhandlingarna startade redan i november i fjol. Problemet är att arbetsgivarens bud till löneförhöjning är ungefär hälften av vad man kommit överens om i nyligen slutna kollektivavtal inom andra sektorer, förklarar Riku Matilainen.

I tisdags lades ytterligare ett strejkvarsel, som berör Aalto-universitetet, Konstuniversitetet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet samt Vasa universitet.
Har ingen överenskommelse nåtts före 6 mars går närmare 8 500 personer vid dessa lärosäten ut i en endagsstrejk den 7 mars.

Hur troligt är det då att varslen också leder till strejk?
– Det beror helt på hur förhandlingarna framskrider och gällande förhandlingarna har man i detta skede lagt locket på, svarar Riku Matilainen och tillägger att konflikten inte enbart handlar om innehållet i lönekuverten.

– Arbetsgivaren har också föreslagit betydliga försämringar i de övriga arbetsvillkoren, såsom en ökning av undervisningsbördan samt visat bristande vilja att göra något åt den stora mängden visstidsanställda som präglar det finska universitetsväsendet.
– Därtill upplever personalen att universitetsarbetsgivarens ovilja att följa avtalsrörelsens allmänna lönelinje visar brist på uppskattning. Vi vill att universiteten ska erbjuda bra arbetsmiljöer för forskning och undervisning.

SULF motsvaras i Finland av tre olika fackliga organisationer: Forskarförbundet, Professorsförbundet samt Universitetslektorernas förbund som är en del av det stora lärarförbundet OAJ.

Samtliga dessa ingår i sin tur i Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, Fosu. Det är Fosu som tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Löntagarorganisationen Pardia nu ställt strejkvarslen.


Kategorier: Artiklar, Utrikes, Villkor