Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Strejk nära vid finländska universitet

Universitetsanställda i Finland är på krigsstigen. Ett strejkvarsel har lagts för Helsingfors universitet den 28 februari samt ytterligare ett varsel avseende sex andra lärosäten den 7 mars.

22 februari, 2018
Sören Viktorsson
Omkring 6 700 anställda vid Helsingfors universitet går ut i en endagsstrejk 28 februari om ingen uppgörelse lyckats nås senast dagen innan.

Den kommunala och statliga sektorn, samt kyrkan, har alla slutit avtal. SULF:s motsvarigheter i Finland är organiserade i samma förhandlingsorganisation inom akademikernas centralorganisation Akava.
– Dessa sektorer har beslutat att inte bestyrka sina avtal förrän även universitetssektorn fått sina förhandlingar slutförda, förklarar ombudsman Riku Matilainen på Forskarförbundet.

Vid Helsingfors universitet går i princip alla personalgrupper, fastighetsskötarna undantagna, ut i en endagsstrejk 28 februari om ingen uppgörelse lyckats nås senast dagen innan. Det handlar om ungefär 6 700 personer.
Bollen ligger för närvarande hos riksförlikningsmannen, som kopplades in i fredags.
– Förhandlingarna startade redan i november i fjol. Problemet är att arbetsgivarens bud till löneförhöjning är ungefär hälften av vad man kommit överens om i nyligen slutna kollektivavtal inom andra sektorer, förklarar Riku Matilainen.

I tisdags lades ytterligare ett strejkvarsel, som berör Aalto-universitetet, Konstuniversitetet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet samt Vasa universitet.
Har ingen överenskommelse nåtts före 6 mars går närmare 8 500 personer vid dessa lärosäten ut i en endagsstrejk den 7 mars.

Hur troligt är det då att varslen också leder till strejk?
– Det beror helt på hur förhandlingarna framskrider och gällande förhandlingarna har man i detta skede lagt locket på, svarar Riku Matilainen och tillägger att konflikten inte enbart handlar om innehållet i lönekuverten.

– Arbetsgivaren har också föreslagit betydliga försämringar i de övriga arbetsvillkoren, såsom en ökning av undervisningsbördan samt visat bristande vilja att göra något åt den stora mängden visstidsanställda som präglar det finska universitetsväsendet.
– Därtill upplever personalen att universitetsarbetsgivarens ovilja att följa avtalsrörelsens allmänna lönelinje visar brist på uppskattning. Vi vill att universiteten ska erbjuda bra arbetsmiljöer för forskning och undervisning.

SULF motsvaras i Finland av tre olika fackliga organisationer: Forskarförbundet, Professorsförbundet samt Universitetslektorernas förbund som är en del av det stora lärarförbundet OAJ.

Samtliga dessa ingår i sin tur i Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, Fosu. Det är Fosu som tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Löntagarorganisationen Pardia nu ställt strejkvarslen.

Sören Viktorsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023