Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Varnad för oredlighet – kritiseras även av JO

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en universitetslektor vid Stockholms universitet, bland annat för hens agerande i samband med en ansökan om forskningsmedel. Lektorn har också lämnat oriktiga uppgifter till JO.

13 februari, 2018
Björn Forsberg
Den JO-anmälde lektorn har även funnits skyldig till oredlighet i forskning och varnats av personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet. Foto: Johan Fredriksson

Strax före jul kom JO:s beslut. Rektor vid Stockholms universitet hade då redan tidigare funnit universitetslektorn skyldig till oredlighet i forskning genom att använda en annan persons projekt­beskrivning. Rektor har kallat det ”plagiat” och lektorn har därefter tilldelats en varning i personalansvarsnämnden.
I JO-anmälan framförs flera klagomål mot universitetslektorn för hens agerande i samband med ansökningar om forskningsmedel och en doktorandtjänst.

I JO:s utredning heter det bland annat att: ”Anmälaren tog kontakt med universitetslektorn eftersom hon ville doktorera med lektorn som handledare.”
För att finansiera forskningen sökte man pengar från Konkurrensverket. Till ansökan bifogades en projekt­beskrivning som huvud­sakligen hade författats av anmälaren. Anmälaren sökte även en doktorandtjänst. Innan Konkurrensverket hade fattat beslut om anslag fick universitetslektorn reda på att anmälaren inte skulle antas som doktorand.

”Lektorn meddelade Konkurrensverket att anmälaren inte skulle bli antagen som doktorand, och en kort tid senare lämnade lektorn in en reviderad ansökan om forskningsmedel till Konkurrensverket. Enligt den nya ansökan skulle projektet utföras av lektorn ensam. Projektbeskrivningen i den nya ansökan var i allt väsentligt identisk med den projektbeskrivning som fanns i den ursprungliga ansökan”, skriver JO.

Lektorn informerade också anmälaren först när besluten om forskningsanslag och doktorandtjänst var fattade. Hen lämnade även oriktiga uppgifter.
Enligt JO har universitetslektorns agerande ”i flera avseenden stått i strid med kravet på saklighet”, enligt regeringsformens 1 kap. 9§ ”att domstolar … och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023