Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lektor anklagar fackförbund för censur

Akademikerförbundet SSR har skickat ett brev till Umeå universitet med frågor om vad universitetet anser om psykologilektorn Mattias Lundbergs privata bloggande.
Försök till censur, menar Lundberg.
Olyckliga formuleringar, menar SSR.

8 februari, 2018
Per-Olof Eliasson
Mattias Lundberg
Mattias Lundberg, lektor i psykologi vid Umeå universitet, har en hög offentlig närvaro. På bilden ses han vid ett moderatoruppdrag. Foto: Thomas Henricsson.

Mattias Lundberg, lektor i psykologi vid Umeå universitet och tidigare studierektor vid institutionen för psykologi, är en akademiker med hög offentlig närvaro. I sin privata blogg har han bland annat diskuterat olika aspekter på utbildningen till psykoterapeut.

Detta fick Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Anders Klingström, ordförande i förbundets psykoterapeutförening, att skriva ett brev till Mattias Lundbergs chef, prefekt Mikael Henningsson.
Där frågar representanterna för SSR hur universitetet ser på ”att den som är ansvarig för lärosätets psykoterapeutprogram vid sidan av sin tjänst sprider en negativ bild av studenternas kompetens, utbildning och den legitimation som kan sökas efter examen”.
– När min chef visar mig brevet är min upplevelse att det avser: se till att Mattias slutar skriva. Jag upplever att Akademikerförbundet SSR försöker begränsa min åsikts- och yttrandefrihet genom att skriva brev till min chef och försöker få mig att framstå i dålig dager. Den känslan gör mig faktiskt illamående. Det här är väldigt anmärkningsvärt, det är en skandal helt enkelt, säger Mattias Lundberg.

Grundlagsskyddad rättighet
Prefekten Mikael Henningsson svarade SSR i ett brev:
”i egenskap av universitetsanställd och precis som alla andra medborgare har/Mattias Lundberg/ en grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sina privata åsikter i de sammanhang han önskar. Oavsett hur ledningen för SSR ser på den saken är det en princip som värnas mycket starkt på vår institution och inom akademin generellt.”
”Att en förbundsordförande för ett SACO-förbund vänder sig till mig i egenskap av arbetsgivarrepresentant med personlig kritik mot en av mina anställda känns märkligt och är inte något man förväntar sig.”

”Kritiserar utbildning han ansvarar för”
På Akademikerförbundet SSR svarar utvecklingschef Titti Fränkel på Universitetslärarens frågor.
– Vår avsikt var att höra om universitetet stödjer den syn på utbildningen som Mattias Lundberg förmedlar, säger hon.

Titti Fränkel hävdar att Mattias Lundberg i sin blogg signalerar ståndpunkter som är svåra att få ihop med att han ansvarar för en utbildning till psykoterapeut.
– I sin blogg kritiserar han väldigt hårt den utbildning han är ansvarig för och anser indirekt att den är onödig. Han vill slopa traditionella krav och han tycker legitimationen är onödig för psykoterapeuter.

Det här menar Titti Fränkel orsakar oro bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar.
– Min organisation företräder ju alla de legitimerade psykoterapeuter som i dag inte blir legitimerade i sitt vanliga yrke men som genom psykoterapeutlegitimationen får ett kvitto på att man har samhällets förtroende för det man gör. Våra medlemmar är också oroliga för vad som händer på psykoterapiutbildningarna i dag.

Vad ville SSR uppnå med brevet?
– Vi ville ha en dialog med Umeå universitet. Och den kommer vi också att ha. Vi kommer att åka upp och träffa dem i mars. Vi vill höra hur de ser på övriga gruppers möjlighet att läsa till psykoterapeut, hur man ser på legitimationsfrågan och hur man ser på yrket legitimerad psykoterapeut.

Titti Fränkel poängterar att SSR inte hade för avsikt att utöva censur.
– Mattias Lundberg får naturligtvis skriva vad han vill på sin personliga blogg. Det är förstås jätteolyckligt att han uppfattar det som att vi skulle vara mot yttrandefrihet och att han känner sig kränkt. Men brevet var olyckligt formulerat. Vi har uttryckt oss klantigt, det kan jag hålla med om.

”Inte läst eller medvetet missförstått”
Mattias Lundberg anser att SSR antingen inte kan ha läst eller medvetet valt att missförstå de ståndpunkter han framfört i sin blogg.
– Jag har i första hand kritiserat utbildningsgången till psykoterapeut. Den kritik jag 2014 riktade mot Psykoterapeutprogrammet som utbildning, baserades på att sju av tolv utbildningar fick betyget ”bristande kvalitet” av UKÄ vid en granskning. Att legitimationen är onödig rent regulatoriskt vid införande av legitimation som hälso- och sjukvårdskurator står jag för. Att den känslomässigt är betydelsefull för vissa kan jag dock förstå.

”Vem vågar sticka ut hakan?”
SSR:s brev har konsekvenser för demokrati och yttrandefrihet, menar Mattias Lundberg.
– Det behövs fler akademiker i den allmänna debatten. Men många akademiker drar sig för att göra sig hörda i offentligheten. Dels finns en rädsla att inte uppfattas som objektiv. Men det utövas också påtryckningar på oss. Direkt, eller indirekt via ens chef, handledare eller kollega. Vem vill sticka ut hakan då organisationer kontaktar ens chef för att man tagit initiativ till debatt? Jag pratar om SSR, men det finns fler exempel.

Mattias Lundberg menar att akademiker inte bara har rätt att yttra sig, de har också en skyldighet.
– På samma sätt som vår rätt att uttrycka oss är absolut, är nästan skyldigheten absolut. Universitetsanställda har till uppgift att plocka fram kunskap och besitter mycket kunskap i sitt ämne. Blir vi rädda för att delge samhället både åsikter och kunskap har samhället ett jätteproblem.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023