Grova vapenhot bakom stängningen av Malmö universitet

Bombhot och hot om att skjuta studenter med automatgevär. Det finns i det hemligstämplade mejl som skickades till Malmö universitet och som fick ledningen att stänga lärosätet under måndagen den 8 januari.

”… will bomb the school and kill students with fast, automatic rifles. We will bring in entire bags of ammunition /…/ and more explosives.”

Så heter det bland annat i det hotmejl som skickades till Malmö universitet och som ledde till att universitetet av säkerhetsskäl stängdes måndagen den 8 januari.
Hotet sekretesstämplades av universitetet men Universitetsläraren har, efter begäran om omprövning av beslutet, fått ut mejlet.
Hotet skickades till en central e-postadress på universitet och har klassats som allvarligt. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot mot grupp.

Under tisdagen bedrivs verksamheten i Malmö universitets lokaler igen. Rektor Kerstin Tham har dock full förståelse för om personal och studenter kan känna oro.
– Den som behöver prata med någon ska naturligtvis vända sig till Studenthälsan eller företagshälsovården, säger Kerstin Tham, i ett pressmeddelande.

Polisutredning fortsätter
Beslutet att stänga lokalerna den 8 januari var universitetets eget. När ordinarie verksamhet återupptogs den 9 januari är det fortsättningsvis förstärkt tillsyn av och tillträdesbegränsningar till Malmö universitetets lokaler. Polisens förundersökning fortsätter.
– Vi har god kontakt med polisen, säger Kerstin Tham, som är väl medveten om att denna typ av hot är något som alla större verksamheter måste ha beredskap för.

– Vi kommer att följa upp hur vårt krisledningsarbete fungerat, men mitt intryck är att det fungerat väldigt väl.


Kategorier: Artiklar, Arbetsmiljö
Lärosäten: Malmö universitet