Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Örebros skuggdoktorander kan granskas av UKÄ

Örebro universitets rektor vill inte svara på Universitetslärarens frågor efter avslöjandet om skuggdoktorander, men lärosätet kan bli tvunget att svara på frågor från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

22 december, 2017
Kajsa Skarsgård

Efter ett starkt vittnesmål från en före detta skuggdoktorand vid Örebro universitet, kunde Universitetsläraren i oktober också avslöja att användningen av skuggdoktorander har skett systematiskt, och att institutionen för naturvetenskap och teknik antar doktorander till licentiatexamen för att kunna testa dem och avbryta halvvägs till doktorsexamen.

UKÄ:s chefsjurist, Christian Sjöstrand, berättar att han reagerat på Universitetslärarens avslöjanden och på de uttalanden som en professor och en prefekt vid Örebro universitet gjort.
– Det stämmer att licentiatexamen inte ska användas som en kontrollstation, så när en företrädare för en institution ser det på det sättet väcker det frågor, säger han.

På grund av resursprioriteringar kommer UKÄ inte att inleda en tillsyn mot Örebro universitet, men Christian Sjöstrand säger att särskilda frågor kan riktas till lärosätet när UKÄ nästa år utreder problematiken kring skuggdoktorander generellt.
Skuggdoktoranden som vittnade i Universitetsläraren berättar att han nu kommer att anmäla sitt fall till UKÄ, så också av den anledningen kan Örebro universitet vänta sig frågor från tillsynsmyndig­heten.

Hänvisar till dekanen
Universitetslärarens frågor vill rektorn Johan Schnürer däremot inte svara.
Trots upprepade påpekanden om att det är synen från lärosätets högst ansvariga som tidningen efterfrågar, hänvisar rektorn till dekanen, och säger att frågorna ska skickas per mejl, med honom själv, universitetsjuristen och kommunikationschefen på kopia. Frågorna kommer också att besvaras per mejl, meddelar han.

Hur Örebro universitets rektor ser på det som framkommit i avslöjandena kan Universitetsläraren därför inte berätta. Men dekanen Åke Strid är tillgänglig när tidningen ringer.
Han tillträdde som dekan 2013, och berättar att han då upptäckte brister i forskar­utbildningsämnet datavetenskap, bland annat i hur kurser tillgodoräknades i doktorandtiden och hur de allmänna studieplanerna inte alltid följdes. Under det följande året gjordes därför ett arbete för att komma tillrätta med problemen.

Hur det kommer sig att en professor säger att Örebro universitet ofta anställer doktorander som forsknings­sekreterare och beskriver antagningen till doktorand­utbildningen som ”irrelevant en administrativ detalj”, har Åke Strid inget svar på.
– En diskussion har förts med professorn om det raljanta sätt han utrycker sig på. Det dagliga arbetet är prefektens ansvar att följa upp, säger han.

”Har inte hört talas om”
Åke Strid ställer sig heller inte bakom prefekten Peter Johanssons uttalande om att man kan anta till licentiatexamen för att testa doktoranden. Men han tror att uttalandet är ett missförstånd, att licentiat­antagningarna bara använts om det har saknats fyraårig finansiering och att presumtiva forskarstuderande tydligt har informerats om detta.

I intervjun med Universitets­läraren i oktober sa prefekten dock: ”Om vi inte har pengar för fyra år kan vi ju inte anta till doktorsexamen utan då blir det till licentiat, och ibland väljer vi licentiat för att ha den där kontrollstationen”.
– Det är ingenting jag någonsin hört talas om, säger Åke Strid.

Han påpekar att hans ansvar är att forskningsutbildningen håller god kvalitet, men att han inte är prefektens chef. Det är det rektorn som är.

Facket ställer frågor
Jens Ekengren, ordförande för Saco-S-föreningen vid Örebro universitet, säger att facket nu ska ställa frågor till lärosätets institutioner för att se om regelbrotten som Universitetsläraren lyft fram finns på fler håll.
– I värsta fall svarar de ansvariga då vad de borde i stället för vad de tänker. Men detta är ett ypperligt tillfälle för oss att också jobba tillsammans med doktorandsektionen, säger han.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023