Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kursutvärderingar visade könsmässig snedvridning

Hallå där, Jan Sauermann, forskare vid institutet för social forskning vid Stockholms universitet, som har studerat könsmässig snedvridning i nästan 20 000 kursutvärderingar från ett nederländskt universitet.

20 december, 2017
Jennie Aquilonius

Vad upptäckte ni?
– Det fanns en könsmässig snedvridning där kvinnliga lärare systematiskt fick sämre kursutvärderingar jämfört med sina manliga kollegor. Det här gäller både kvinnliga och manliga studenter, men männen var mer negativa. Snedvridningen var störst för unga, kvinnliga lärare och i matematikrelaterade kurser. Studenterna värderade också kurslitteraturen, som är densamma oavsett lärarens kön, lägre om de blev undervisade av en kvinna.

Är kvinnor sämre lärare?
– Nej, vi tror att det handlar om könsstereotyper hos studenterna, till exempel att kvinnor inte är bra på matte. Jag tror att snedvridningar i samhället, som att det finns fler manliga styrelseledamöter i företag, påverkar unga människors idé om vad kvinnor är kapabla till.

Vad kan snedvridningen leda till?
– Eftersom arbetsgivare tittar på kursutvärderingar kan det här få konsekvenser när kvinnor söker jobb, vill bli befordrade eller löneförhandla. Om en kvinnlig lärare konsekvent får sämre kursutvärderingar än sina manliga kollegor kan det påverka hennes självförtroende och därmed hennes möjligheter att göra karriär.

Vad gör vi med den här kunskapen?
– Jag rekommenderar dem som rekryterar personal inom akademin att ha i åtanke att det kan finnas en snedvridning på grund av kön i kursutvärderingar.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023