”Katalanska universitetslärare kan inte undervisa fritt”

Hallå där, Jesus Palomar Baget, universitetslärare i statsvetenskap på Universitat de Barcelona.

Hur har den politiska krisen påverkat ditt universitet?
– Universitat de Barcelona är statligt, precis som de flesta universiteten i Katalonien. Sedan terminsstarten i september i år har alla utbetalningar av statliga forskningsmedel stoppats. Det går alltså i nuläget inte att få finansiering till forskning vid de katalanska, statliga universiteten. Det är en radikal politisk åtgärd som centralregeringen har genomfört, vilket kan få katastrofala följder för forskningen på sikt.

Vilka konsekvenser har krisen fått för dig personligen som universitetslärare?
– Vi som undervisar i stats­vetenskap har blivit tillsagda att inte diskutera idéer om Kataloniens självstyre eller centralregeringens agerande med våra studenter. De som ändå har gjort det har blivit anmälda. Den formella anledningen är att vi inte får indoktrinera våra studenter, men det är inte det vi gör. Vi måste kunna ha öppna, demokratiska diskussioner om vårt lands aktuella politiska situation med studenterna, men det får vi alltså inte.

För några år sedan talade man om en brain drain i Spanien där många forskare och universitetslärare valde att flytta utomlands på grund av den ekonomiska krisen. Har det förändrats det senaste året?
– Det finns dem som söker sig till universitet utomlands. Men i takt med att krisen avtagit något har många också kommit tillbaka, framför allt för att det har startats en del välfinansierade forskningsprojekt här, främst inom medicin. Men för oss katalanska universitetslärare innebär den här nya situationen, där vi inte kan undervisa fritt, att vi har andra skäl till att fundera på vår framtid.


Kategorier: Akademisk frihet, Politik, Undervisning, Utrikes
Jesus Palomar Baget, universitetslärare på Universitat de Barcelona