Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Sanningen kommer att trumfa Trump”

Inte mindre än sju tidigare Nobelpristagare och en rad andra bemärkta personer inom vetenskap och media diskuterade sanningens framtid vid årets Nobel Week Dialogue. Å ena sidan fanns en stark tro på vetenskap som sanningens källa, å andra sidan en oro över att många struntar i fakta, sanning och kunskap.

14 december, 2017
Per-Olof Eliasson
– Republikanerna är egentligen inte mot vetenskap, de är mot vetenskap som är obekväm för dem, sade Peter Doherty (tvåa från vänster), Nobelpristagare i medicin 1996 och nu verksam vid universitetet i Melbourne. Längst till vänster syns moderatorn Adam Smith och till höger Helga Nowotny och Joseph Stiglitz.

Bortåt 1 500 intresserade, varav en stor del ungdomar, fyllde Svenska Mässans kongresshall i Göteborg när årets Nobel Week Dialogue startade. Det förväntansfulla sorl som fyllde salen tystnade när ljusen släcktes och ett intro spelades upp på storskärm över scenen.

Brexit och president Trump vilade från början tungt över konferensen, framför allt var Donald Trumps ande hela tiden närvarande som en negativ referenspunkt.
Trots det var stämningen bland de lärda tidvis närmast uppsluppen.
Men hos många talare utrycktes en oro kring faktaförnekelse och misstro mot vetenskapliga rön, som motstånd mot vaccinationer, genförändrade grödor och fakta som pekar på att människan påverkar klimatet.

Oron omväxlade med vad som närmast kan sägas vara lovtal till vetenskapen.
En av de första talarna, David Gross, Nobelpristagare i fysik 2004 och professor vid universitetet i Santa Barbara i Kalifornien, satte till och med likhetstecken mellan vetenskap och sanning.
– Sanning är det som framkommer av den vetenskapliga metoden. Man kan byta ut vetenskap mot sanning, sa han.

Han påpekade att det var ett starkt uttalande.
– Men att utveckla den vetenskapliga metoden är mänsklighetens största prestation, trots att metoden bara är 400 år gammal, sa han.

Vetenskaplig sanning ifrågasätts
Diskussionerna under dagen kom mycket att handla om situationen i USA.
– Det finns de, och jag tror att det i huvudsak är i USA, som ifrågasätter vetenskaplig sanning. I huvudsak tror jag att folk vill förneka fakta för att fakta inte passar in i det sammanhang de lever i, sa Helga Nowotny, professor emerita i sociologi och före detta chef för Europeiska forskningsrådet.

Hur kan vi stå upp mot det, frågade hon sig.
– Jag tror att vi måste sätta in fakta i en kontext, så att folk får en möjlighet att relatera till fakta i ett sammanhang och kan förstå hur saker och ting hänger ihop.

Hon poängterade att det inte löser alla problem.
– Men jag tror att en väg framåt är att föra vetenskap och demokrati närmare varandra igen. För jag tror att vetenskap och demokrati är allierade och utan vetenskap kommer inte demokratin att kunna utvecklas. Och vetenskapen behöver demokrati för att hålla uppe en stark tro på frihet att undersöka och granska alla fakta. Utan den övertygelsen, och det är något som samhället måste stödja och ställa sig bakom, kommer vetenskapen att bli hämmad.

Joseph Stiglitz, professor vid Columbiauniversitetet i New York och Nobelpristagare i ekonomi 2001, genmälde:
– Problemet är egentligen mycket värre än du säger. Många människor har motiv att inte tro på sanning. Om man har mycket investeringar i kol har man ett starkt incitament att inte tro att på fakta om klimatförändringar. Och de personerna försöker övertyga alla amerikaner att det inte finns någon global uppvärmning.

Motstånd del av en ideologi
Han menade att motståndet mot vetenskap är en del av en ideologi.
– Ekonomer tror att marknaden fungerar. Och de som tror på en fri marknad vill inte tro på bevis för att marknaden inte fungerar utan att den måste styras. Det är en stark ideologi. Dessutom, en mycket stor andel av amerikaner tror fortfarande inte på evolutionen liksom de inte tror på klimatvetenskapen, sa Joseph Stiglitz.

Man måste övervinna den här ideologin menade han.
– Och så finns en populism i USA, en stor del av amerikanerna känner att de har blivit övergivna. De associerar det med ett etablissemang som de lägger skulden på och anser att universiteten är en del av det etablissemanget.

Han påpekade att en majoritet av republikanerna enligt undersökningar anser att universitet är något dåligt.
– När en majoritet av ett av de två partierna anser att kunskapens institutioner underminerar samhället – då har landet ett problem, sade Joseph Stiglitz.

”Är en religion immun mot fakta”
Peter Doherty, Nobelpristagare i medicin 1996 och nu verksam vid universitetet i Melbourne, fyllde i:
– Vad som skadat Amerika mer än något annat är tron på ett system med inga skatter, inga regleringar och en fri marknad. Och när det gäller klimatförändring behöver du i första hand skatter och i andra hand regleringar. Det är därför klimatförändringarna är så djupt hotande mot det amerikanska ekonomiska psyket. Och i den meningen är det en religion.

 – Ja, det är en religion och den är i det närmaste immun mot fakta, instämde Joseph Stiglitz.

– Republikanerna är egentligen inte mot vetenskap, de är mot vetenskap som är obekväm för dem, utvecklade Peter Doherty.

 – Det finns en antivetenskap djupt rotad i den konservativa rörelsen. De vill inte ha insamling av data som kan motsäga deras övertygelse, därför motabetar de forskning, fortsatte Joseph Stiglitz.

Optimistiska trots allt
I slutet av dagen samlades alla sju närvarande Nobelpristagare i en panel på kongresshallens scen och de var trots allt optimistiska.
Som fysikpristagararen David Gross sa:
– Vetenskapen kommer att överleva Trump och sanningen kommer att segra, för vad finns det annat – lögnen?

Eller som Steven Chu, professor vid Stanford, Nobelpristagare i fysik 1997 och USA:s energiminister 2009–2013, uttryckte saken.
– Jag tror att sanningen kommer att trumfa Trump.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023