Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Fortsatt granskning av KI är högst motiverad

Utlovade åtgärdsplanen mot forskningsfusk är redan ett år försenad.

14 december, 2017
MarieLouise Samuelsson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Karolinska institutet är kraftigt försenat med utlovade åtgärder mot forskningsfusk.
I en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår också att Karolinska institutet, KI, fortfarande inte kan förklara varför dåvarande universitetsledning fattade så många katastrofalt felaktiga beslut om Paolo Macchiarinis verksamhet.

När UKÄ nyligen lade fram rapporten om hur KI hanterat fallet Macchiarini menade Helene Hellmark Knutsson att UKÄ ”bekräftar KI:s egen rapport”, alltså den så kallade Heckscher-utredningen.
Den som vill vara petig kan först fundera på det där med ”egen”, med tanke på hur KI ivrigt (om än inte helt övertygande) har markerat att Heckschers utredning är ”extern”, vilket – som jag beskrev i en tidigare nyhetskrönika i juni – använts som förklaring till att underlag till utredningen inte arkiverats hos KI eller för all del inte heller någon annanstans.

Att KI utvecklat något slags beröringsskräck har också tagit sig uttryck i att KI-ledningen betonat att ”KI inte har kvalitetssäkrat Heckscher-rapporten”.
Men om man lämnar frågetecknen kring KI:s interna uppfattning om innehållet i Heckscher-rapporten, så visst finns det likheter mellan den och UKÄ:s nu aktuella granskning, som är ett så kallat tillsynsbeslut bland annat föranlett av ”en omfattande anmälan”.

UKÄ ägnar sig dock inte enbart åt att bekräfta det ”vi” redan vet: Hur KI lät Macchiarini hållas, också efter att sjukhuset (KS) sagt upp samarbetet, hur KI dröjer med att utreda oredlighet i forskning trots alarmerande anmälningar och mitt i oredan ger honom en ny tjänst, i strid med lärosätets anställningsordning.

UKÄ belyser också mer i detalj hur KI ”till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd”.
Man försöker också få svar på varför det var så angeläget för den förra KI-ledningen att betala ett förödande högt pris, men UKÄ-rapporten visar att den nuvarande KI-styrelsen inte bidrar med särskilt klargörande svar.
Inte så att man har invändningar mot UKÄ:s bedömningar, tvärtom. Styrelsen instämmer i kritiken och finner KI:s agerande relaterat till Macchiarini som ”anmärkningsvärt”, ”felaktigt”, att beslut ”aldrig borde ha fattats”.

Däremot har den nuvarande styrelsen i en rad frågor ”inte lyckats finna någon tillfredsställande förklaring”, som till varför rektor inte tidigt beslutade om utredning av forskningsfusk.
Trots att styrelsen bland annat inhämtat uppgifter från den som borde veta, nämligen förre rektor Anders Hamsten.
Och det alstrar förstås ytterligare frågor, som om Hamsten helt enkelt inte har velat bistå KI-styrelsen.

Givetvis finns det inget skäl att tro annat än att nuvarande styrelse anstränger sig för att återupprätta universitetets tilltufsade rykte.
Men å andra sidan åstadkommer nämnda styrelse som förutnämnt nya frågetecken, genom de uppgifter man lämnat till UKÄ.

Som Universitetsläraren tidigare skrivit om har KI:s ledning upprättat en åtgärdsplan, bland annat för att ”lägga fast riktlinjer och rutiner för handläggningen av ärenden om oredlighet i forskning”.
I oktober förra året beskrev KI för UKÄ detta som ”i huvudsak genomfört, färdigt den 31 december 2016”.

Men av UKÄ:s nu aktuella tillsynsbeslut framgår alltså att det inte alls är färdigt och UKÄ väntar fortfarande på att KI-ledningen ska visa upp hur man tänkt tackla handläggningen av oredlighetsärenden.
Inte för att ”riktlinjer och rutiner” är något vaccin om oredlighet, men efter den gigantiska fuskskandalen borde KI givetvis prioriterat att precisera hur man tänker handlägga just oredlighetsärenden.

Det är än mer betänkligt att KI uppenbarligen lämnat missvisande uppgifter till UKÄ då man förra året beskrev den delen av åtgärdsplanen som ”i huvudsak” genomförd, när det i själva verket är oklart om den blir färdig ens till stundande årsskifte.
Och så länge inte KI lyckas leverera i enlighet med sin egen åtgärdsplan och inte heller nöjsamt kan besvara frågorna om varför det gick så fel, kring Macchiarini, är det högeligen motiverat att UKÄ beslutat att inte nöja sig med den kritiska rapporten utan också kommer att fortsätta sin KI-granskning under nästa år.

MarieLouise Samuelsson, journalist och mångårig medarbetare på Universitetsläraren som med jämna mellanrum återkommer med nyhetskrönikor på universitetslararen.se

MarieLouise Samuelsson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023