Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ministern bekymrad över akademins hållbarhetsarbete

Lärosätena släpar efter när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Det övriga samhället, som näringslivet, ligger före. Det säger minister Helene Hellmark Knutsson (S) som ”är väldigt bekymrad” över resultatet av UKÄS:s hållbarhetsutvärdering.

16 november, 2017
MarieLouise Samuelsson
Erik Cronberg
Helene Hellmark Knutsson, March for Science Stockholm
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), säger att regeringen ska bli tydligare med att lärosätenas arbete med hållbar utveckling måste förbättras.

Rapporten Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling visar, enligt Universitetskanslersämbetet, ”en blandad bild”, utifrån de två omdömesnivåer som tillämpats i utvärderingen.
Lärosätena anses antingen ha en ”väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning” eller att ”lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling”.

UKÄ:s bedömargrupp konstaterar att cirka hälften av lärosätena inte har lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling, vidare att ännu färre utför systematisk uppföljning av dessa mål eller arbetar med kompetensutveckling för sina lärare. Totalt är det bara cirka en fjärdedel av lärosätena som bedöms ha en ”väl utvecklad process”.

I högskolelagen sedan 2006
Bestämmelsen att ”främja en hållbar utveckling” finns sedan 2006 inskriven i högskolelagen, vad som ska främjas definieras enligt följande: ”Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa”.

Att inte mer hänt under åren gör alltså ministern bekymrad, även om hon inte är överraskad.
– När jag tillträdde som minister 2014 och reste runt till landets lärosäten gjorde jag reflektionen att arbetet med hållbar utveckling inte verkade särskilt högt prioriterat.

Ministern gav uppdraget
Helene Hellmark Knutssons engagemang i frågan ledde till att hon i mars 2016 gav UKÄ uppdraget att utvärdera, vilket också innebar att regeringen för första gången använde sig av den möjlighet att ”beställa” tematiska utvärderingar som infördes i och med det nya kvalitetssäkringssystemet.
Lärosätenas arbete med hållbar utveckling är viktigt, bland annat eftersom högre utbildning lägger grunden för kommande yrkesverksamhet. Att främja hållbar utveckling är också en del av FN:s 2030-agenda.

Vi måste bli tydligare
Att universitet och högskolor inte presterar bättre har ministern diskuterat med företrädare för lärosäten.
Hon har då mött ”förklaringar” som att staten ålägger lärosätena så många mål, att det blir svårt att uppfylla alla.
– Det innebär att vi från regeringens sida måste bli mycket tydligare med att arbete med hållbar utveckling är viktigt och måste förbättras.

I UKÄ:s rapport återges självfallet också positivt utfall, som att de flesta lärosäten har kurser eller program där hållbar utveckling har integrerats. Man påpekar också att utvärderingen i sig har fungerat som pådrivande, för att få fart på arbetet med hållbar utveckling.

Fastnar i definitioner
Helene Hellmark Knutsson är noga med att understryka att det inte handlar om att peka ut lärosäten som inte hunnit så långt, utan att i stället lyfta fram ”goda exempel”, så att universitet och högskolor kan lära av varandra. En del i det arbetet blir en nationell konferens som ska hållas i början av 2018.
– Det är lätt att fastna i definitioner av vad hållbar utveckling är, i stället måste man börja göra saker och skapa systematik.

MarieLouise Samuelsson
Erik Cronberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023