Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI ignorerar den riktiga skuggdoktorandfrågan

Karolinska institutet duckar frågan om prövotid i sitt svar till Universitetskanslersämbetet, som startade en tillsyn mot lärosätet efter frågor från Universitetsläraren. Utan en lagändring är provanställningar av doktorander inte tillåtna.

16 november, 2017
Kajsa Skarsgård
Ulf Sirborn
Karolinska institutet
UKÄ:s fråga till Karolinska institutet kretsar kring att det inte finns något lagligt utrymme för prövotid för doktorander. Men detta undviker alltså KI att kommentera.

Är anställningen som FoU-praktikant på fyra till sex månader, för rekryterade men ännu inte antagna doktorander, bara en förberedelsetid inför antagningsseminariet eller också en prövotid?
Universitetsläraren visade i sin granskning av Karolinska institutet, KI, att ansvariga representanter för lärosätet och för fackförbundet Naturvetarna beskrev anställningen även som prövotid. I en annons för en doktorandtjänst stod att sex månaders prövotid skulle tillämpas innan registreringen som doktorand.

Hänvisar till tidigare beslut
Men i sitt svar till UKÄ undviker KI helt att nämna denna fråga.
I stället hänvisar KI bara till tidigare tillsynsbeslut där slutsatsen varit att viss förberedelsetid innan antagningen är tillåten. KI lyfter också fram att man har en tydlig process för antagningen, vilket UKÄ konstaterat är viktigt för att undvika att skapa falska förhoppningar hos den som aspirerar på att bli doktorand.

Att UKÄ tidigare slagit fast att det inte finns något lagligt utrymme för att ha prövotid för doktorander, att det är ett slags skuggdoktorandsituation och att det är det som tillsynens fråga kretsar kring, ignorerar KI i sitt svar.
Nu kommer UKÄ antingen att fatta beslut i tillsynsärendet med befintligt underlag eller skicka ytterligare frågor till KI att svara på.

”Bara några veckors förberedelser”
Huruvida det verkligen behövs upp till sex månader för att skriva en individuell studieplan och invänta antagningsseminariet, vilket brukar hållas två gånger per termin, blir sannolikt en del i UKÄ:s bedömning.

En person vid KI som kontaktade Universitetsläraren efter avslöjandet, menar att förberedelserna för seminariet bara tar några veckor och att resten av tiden handlar om att lära känna forskningsgruppen och det jobb man ska göra. De allra flesta FoU-praktikanter hen känner till passerade efter det antagningsseminariet utan problem, men i hens fall blev det stopp.

Debatt om behovet av prövotid
I debatten på sociala medier som följde av Universitetslärarens avslöjande argumenterade vissa personer för att det behövs prövotid för doktorander för att det i princip är omöjligt att avskeda en doktorand när hen väl har antagits.
Det argumentet lyfte också lärosäten 2006 när dåvarande Högskoleverket utredde problematiken  med skuggdoktorander. Myndigheten kom fram till att den lagliga möjligheten att dra in resurserna för en doktorand redan finns och tittade ett par år senare närmare på hur detta görs och bör göras vid lärosätena.

Den individuella studieplanen, ISP, är det juridiskt bindande dokument som lärosätet behöver hänvisa till för att hävda att en doktorand åsidosatt sina åtaganden.
– Det handlar om doktorandens rättssäkerhet. Gör man en slarvig ISP så får man ta konsekvenserna för då kan man ju inte dra in resurserna för doktoranden. Lärosätena har blivit mer medvetna om vikten av en utförlig ISP, säger Christian Sjöstrand som är chefsjurist vid UKÄ.

Ny utredning kan ge nya ställningstaganden
Nästa år kommer UKÄ att på nytt kartlägga problematiken med skuggdoktorander och undersöka vilka lösningar lärosäten och doktorandrepresentanter vill se. Det skulle då kunna hända att UKÄ omprövar sitt ställningstagande om att prövotid för doktorander inte bör införas.
Men oavsett vad som tycks i frågan skulle det behövas en ändring av högskolelagen för att göra en prövotid tillåten.

UKÄ välkomnar också anmälningar från personer som anser sig ha varit skuggdoktorander, fast flaggar för att det kan vara svårt att bevisa, inte minst när det saknas dokumentation och när ord står mot ord.
– Men skuggdoktorandfrågan är bland de viktigaste rättssäkerhetsfrågor vi har och när vi fattar beslut blir det principiella uttalanden som också ska vägleda andra lärosäten, säger Christian Sjöstrand.

Kajsa Skarsgård
Ulf Sirborn

Vad är en skuggdoktorand?

Skuggdoktorand är ett begrepp som uppstod efter 1998 års reform av forskarutbildningen. Det syftade på dem som deltog i forskarutbildningen utan att vara formellt antagna, och som därmed varken omfattades av det nya kravet att finansieringen skulle vara ordnad vid antagningen eller av de stärkta rättigheterna som reformen gett doktoranderna.

Högskoleverkets definition från 2006 är fortfarande den rådande och enligt den är en skuggdoktorand ”en person på ett lärosäte, som inte är antagen till forskarutbildningen, men som befinner sig i en situation som motsvarar en antagen doktorands”.

 

Det finns fyra typexempel, men de omgärdas av en gråzon:

 

1. Man har en annan anställning inom vilken man förutsätts arbeta med sin avhandling, projektbeskrivning, individuella studieplan eller delta i forskar­utbildningskurser.

2.Man har en predoktorandanställning under vilken ens lämplighet för forskarutbildningen prövas.

3.Man bedriver forskning vid ett lärosäte men har en annan arbetsgivare.

4.Man bedriver forskarstudier utan någon anställning eller studiefinansiering från lärosätet men genom kontakter där som senare kan leda till att man antas som doktorand.

 

Universitetskanslersämbetet ser regelbrottet som en allvarlig inskränkning i personens rättssäkerhet.

 

Källor: Hur kan förekomsten av skuggdoktorander förhindras?, Högskoleverket, 2006. UKÄ.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023