Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”GU har vid upprepade tillfällen brutit mot arbetsmiljölagen ”

En ny undersökning av arbetsmiljön vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet slår fast att arbetsgivaren på en lång rad punkter har brustit i att förebygga, reda ut och förhindra konflikter. Särskilt en medarbetare har blivit utsatt, med risk för psykisk ohälsa.

7 november, 2017
Per-Olof Eliasson
Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet
"Vi tar detta på yttersta allvar", säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg om de påtagliga brister i arbetsmiljön vid humanistiska fakulteten, som den nya rapporten pekar på.

Texten är uppdaterad 2017-11-14.

Undersökningen rör den numera bekanta konflikten vid Institutionen för språk och litteraturer, SPL, och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Flov. Konflikten började 2010 och det senaste kapitlet inträffade i oktober 2017 när professor Christina Thomsen Thörnqvist friades av hovrätten från misstanke om brott mot efterforskandeförbudet.

Den externa utredningen som genomförts av en norsk konsult finner att arbetsgivaren vid många tillfällen inte har tagit sitt ansvar för arbetsmiljön.

2009
Rapporten går tillbaka i tiden till 2009 när Christina Thomsen Thörnqvist, då lektor i latin vid SPL, fick i uppdrag att utreda framtiden för ett antal så kallade småspråk vid fakulteten.
Under 2009–2010 verkar det inte föreligga någon kritik mot att Thomsen Thörnqvist utreder frågan om språkens fortsatta framtid vid GU.

2010
Först när utredningen presenteras för humanistiska fakultetsnämnden i juni 2010 börjar oenigheten. Kritiken är inledningsvis riktad mot processen som sådan.
Men under andra halvåret 2010 sker en vändpunkt. Kring årsskiftet 2010/2011 blir det tydligt att på ena sidan står fem–sex lärare och forskare vid SPL, på andra sidan i huvudsak Christina Thomsen Thörnqvist.

2012
Motsättningarna gör att fakultetsnämnden låter genomföra en extern genomgång av språkutredningen, som resulterar i att fakultetsnämnden i juni 2012 beslutar att lägga ned ett antal språk vid fakulteten.
I den upprörda stämningen som följer på beslutet får Christina Thomsen Thörnqvist av sina motståndare skulden för beslutet. Hon har uppgett att hon då funnit det ohållbart att jobba kvar på SPL, och byter institution till Flov.

2015
Christina Thomsen Thörnqvist uppger, enligt rapporten, att hon därefter har en bra arbetssituation på Flov fram till 2015. Då vill Flov anställa en doktorand i latin, men personer på SPL anser att doktorandtjänsten i latin ska ligga på deras institution.
Nu blossar konflikten upp igen med skriverier riktade mot Thomsen Thörnqvist, internt på GU och i sociala medier, som Facebookgruppen Rädda språken vid Göteborgs universitet. Konflikten når också tidningarna GT och GP.

Underkänner ledningen
Den norska undersökningen går igenom konfliktens olika faser och underkänner arbetsledningens agerande på i princip varje punkt. Så här skriver utredaren.
”Inte vid något av besluten under perioden 2009–2016, har det genomförts en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är inte bara ett formaliafel utan de saknade riskbedömningarna är en delförklaring till varför inte konflikten stoppas och hanteras på ett bättre sätt under vägen.”

Rapporten menar att rektor, dekan och prefekt inte heller har genomfört relevanta undersökningar för att ta ställning till påståenden som parterna kommer med om varandra.
”Det medför att det är rimligt att dra slutsatsen att parterna blivit utsatta för kränkande särbehandling som kan ge negativa psykiska påfrestningar, och därmed risk för ohälsa.”

Allvarliga psykiska belastningar
Undersökningen bedömer att de psykiska belastningar som Christina Thomsen Thörnqvist utsatts för är särskilt allvarliga då hon i stor utsträckning stått ensam och haft liten möjlighet att försvara sig.
”Att kritiken mot Christina Thomsen Thörnqvist har varit återkommande och upprepande över så lång tid, och att ledningen inte har genomfört korrekta undersökningar för att stoppa kritiken innebär att hon blivit utsatt för kränkande särbehandling som kunnat ge negativa psykiska belastningar, och därmed risk för ohälsa.”

”Tar på yttersta allvar”
Undersökningen summerar att Göteborgs universitet på en lång rad punkter har brutit mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt mot universitetets interna föreskrifter.
Rapporten poängterar att det nu är upp till arbetsgivaren att genomföra de åtgärder som behövs för att det som inträffat inte ska hända igen.
– Enligt den genomförda arbetsmiljörapporten har universitetet, på alla nivåer, brustit i arbetsmiljöarbetet. Vi tar detta på yttersta allvar. Det vi gör nu är att noggrant gå igenom rapporten och analysera slutsatserna, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Hon fortsätter:
– Det är väldigt olyckligt när en konflikt biter sig fast på det här sättet under lång tid och nu är universitetsledningen mycket angelägen om att sätta punkt för den.

Värnar om arbetsmiljö
Eva Wiberg påpekar att det generellt inte är en dålig arbetsmiljö på humanistiska fakulteten.
– Jag tror och hoppas att folk känner sig trygga med att vi nu satt igång ett arbetsmiljöarbete vid fakulteten, och att de inblandade får det stöd och den hjälp de behöver för att lägga det här bakom sig.

– Över huvud taget är arbetsmiljö något som både jag och min prorektor värnar om vid hela universitetet. Så det vi gör för att stärka arbetsmiljön inom den humanistiska fakulteten är en del i ett universitetsövergripande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Eva Wiberg.

Mikael Brisslert, vice ordförande i Saco-S vid Göteborgs universitet kommenterar:
– Vi är väldigt nöjda att arbetsgivaren äntligen tar sitt ansvar, säger han.

Domen överklagas inte
Justitiekanslern har beslutat att inte överklaga den friande dom i hovrätten. Göteborgs universitet meddelade 9 november 2017 att det innebär att det inte kommer att vidta några arbetsrättsliga åtgärder mot Christina Thomsen Thörnqvist med anledning av att universitetets internrevision tidigare bedömde att hon gjort sig skyldig till ett antal felaktiga anställningar.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023