Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI-rektor vill se filialen – besöker nu Hongkong

Att Karolinska institutets Hongkong-satsning får beröm av Kinas forskningsminister bekräftar att Ming Wai Lau Centre inte bara handlar om forskning, utan om politik och handelsförbindelser.

25 oktober, 2017
MarieLouise Samuelsson
Ming Wai Lau Centre är beläget i Hong Kong Science Park.

I december kommer KI:s rektor Ole Petter Ottersen att tillsammans med styrelseordföranden Mikael Odenberg besöka Hongkong och Ming Wai Lau Centre (MWLC), vars verksamhet nu varit gång i cirka ett år. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, vilket bland annat framgår av att det är oklart om MWLC ska ha någon vetenskapligt ansvarig och i så fall vem.

Docent Ola Hermansson, forskare vid KI:s institution för neurovetenskap, som tillträdde som ”vetenskaplig föreståndare” när centret invigdes har slutat på egen begäran. Uppdraget upprätthålls för närvarande av professor Maria Masucci, vice rektor för internationella frågor vid KI och ordförande i styrgruppen för MWLC, där också donatorn Ming Wai Lau ingår.
– Diskussioner pågår, bland annat i styrgruppen, om vad uppdraget som scientific director ska innehålla. Nästa steg blir att komma fram till vem som är lämplig för uppdraget, säger Marie Tell, administrativt ansvarig för KI:s etablering i Hongkong.

Många frågetecken
KI:s rektor vill alltså titta närmare på MWLC och (enligt ett blogginlägg på KI.se) vill själv ”bilda sig en uppfattning” om centret. Beskedet om Hongkong-resan kom efter att Universitetsläraren uppmärksammat turerna kring Ming Wai Lau Centre, en etablering som omgärdas av en rad frågetecken och märklig hantering, både från KI och utbildningsdepartementet (se tidigare artiklar på universitetslararen.se).

Ole Petter Ottersen har (till Universitets­läraren samt i sin blogg) försäkrat att KI ”inte har något annat val än att ompröva beslutet för denna etablering”, om det skulle visa sig att verksamheten påverkar akademisk frihet eller sker i strid med i Sverige gällande riktlinjer och lagar.

Ingen ”ångervecka”
KI:s rektor har avstått från att ge ytterligare kommentarer direkt till Universitetsläraren, som annars gärna skulle vilja att Ole Petter Ottersen vidareutvecklade hur en sådan ”omprövning” skulle kunna gå till. Föreställer sig verkligen KI:s ledning att det är möjligt att riva upp donationsavtalet, betala tillbaka de 400 miljonerna samt, högst sannolikt, avkrävas ett skyhögt skadestånd?
Nej, sannolikt är ledningen för KI medveten om att det knappast finns någon ”ånger­vecka”. I den risk­analys som KI genomförde noteras ”risk för att KI/Hongkong tvingas förändras, förflyttas eller avvecklas under ogynnsamma omständigheter”.

Och även om Ole Petter Ottersen betonar det akademiska finns det ett högt politiskt pris att betala om KI skulle vilja ”ompröva” verksamheten i Hongkong.
Avtalet har alltså ingåtts med en donator som inte bara är ”rik affärsman”, utan som också innehar politiska poster, både i Hongkong och fastlands-Kina. Initiativ till donationen togs dessutom av Hongkongs synnerligen Peking-vänlige regeringschef.

Kinesisk forskningsminister belåten
Ytterligare bekräftelse på att KI:s Hongkong-etablering är en politisk affär kom när Kinas forskningsminister Wan Gang för en tid sedan var på besök vid KI och då uttryckte stor belåtenhet och berömde KI:s Hongkong-center.
Wan Gang beskrev centrets funktion som ”superconnector” (mellan Sverige-Hongkong-Kina), vilket är samma argument som användes när Hongkongs regeringschef CY Leung och KI:s dåvarande rektor Anders Hamsten förberedde donationen.
KI:s affärer med Hongkong och därmed med Kina hör självfallet också samman med svensk politik.

I samband med Wan Gangs Sverigebesök i 31 augusti i år undertecknade han och Helene Hellmark Knutsson (S) ett bilateralt forskningsavtal, mellan Vinnova och Kinas Ministry of science and Technology.

”Samarbetet med Kina lyfter Sverige”
För Life Science Sweden har Hellmark Knutsson kommenterat avtalet som att samarbete med Kina ”lyfter Sverige som utbildnings- och forsknings­nation och bidrar till att fler möjligheter uppstår för svenska forskare och lärosäten internationellt”, detta eftersom ”Kina investerar stora summor i forskning och de har en kraftigt expanderande forskningssektor”.

Att ”ompröva” KI:s Hongkong-satsning skulle inte bara äventyra den sortens avtal utan också skapa dålig bilateral stämning med tanke på de handelsförbindelser med både Kina och Hongkong som svenska regeringen månar om.

Helene Hellmark Knutsson har visserligen, något förvånande, hävdat att KI själva bestämmer över sin utlandsetablering.
Men frågan är om KI skulle ges samma självbestämmande om Ole Petter Ottersen och Mikael Odenberg skulle komma fram till att universitetet borde dra sig tillbaka och avveckla Ming Wai Lau Centre.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023