Hallå där Pia Bergström…

… kursledare för ”Det biblioterapeutiska arbetssättet”. Det är första gången som metoden lärs ut i Sverige inom akademin och det är Ersta Sköndal Bräcke högskola som håller i utbildningen.

Vad är egentligen biblioterapi?
– Det är den svåraste frågan. Det finns lite olika förklaringar och tillämpningar men traditionellt handlar biblioterapi om skönlitteratur och relationen till texten och innehållet. Det handlar om ordets kraft. Ofta blir det fel i media i rubriksättningen då biblioterapi inte är en egen behandlingsmetod, det är i stället ett av många verktyg som bland andra terapeuter kan använda sig av. Man jobbar med ordet och försöker exempelvis hitta beröringspunkter som en hjälpsökande kan relatera till och bearbeta. Det kan gärna ske i grupp som annan terapi.

Vilken är den önskvärda effekten?
– Både förebyggande och rehabiliterande.

Är det alltid biblioterapi om man läser en bok?
– Nej, att läsa en bok hemma kan ge terapeutiska effekter men det är i ett professionellt sammanhang som bäst resultat kan uppnås.

Hur kommer det sig att du leder utbildningen? Hur ser din bakgrund ut?
– Jag är socionom, familjeterapeut och grundskollärare och har studerat biblioterapi i Finland, som ligger i framkant med metoden. De startade redan 1980 en biblioterapiförening.

Är det svårt att få sökande till kursen?
– Nej, alla 24 platser är tillsatta och vi har runt 180 sökande till i vår. Ett tips är att den som vill veta mer kan besöka min Facebook-sida ”Om biblioterapi”.


Kategorier: Artiklar, Utbildning
Pia Bergström