Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fick Raoul Wallenberg-priset för sitt arbete mot hedersvåld

Mariet Ghadimi, doktorand vid Stockholms universitet och verksamhetschef för Tjejers rätt i samhället, Tris, har fått årets Raoul Wallenberg-pris. Hon till­delades utmärkelsen för sitt engagemang mot heders­relaterat förtryck och våld mot barn och unga.

25 oktober, 2017
Per-Olof Eliasson
Raoul Wallenberg-priset delas ut årligen sedan 2013 till en person i Sverige som arbetar i Raoul Wallenbergs anda genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Som doktorand i socialt arbete forskar Mariet Ghadimi om frågor med anknytning till hedersproblematik.
– Mitt forskningsområde är ungdomars föreställningar och syn på sexualitet med koppling till ungdomar som lever i en så kallad oskuldsnorm, där man förväntas att inte ha sex innan man gifter sig.

I en enkätstudie har Mariet Ghadimi frågat ungdomar om deras föreställningar om sin kropp och sexualitet, men också om vad de får och inte får göra, som att umgås med vänner, särskilt vänner av motsatt kön.

I grunden är Mariet Ghadimi socionom, efter examen började hon arbeta men gick tillbaka till studierna.
– När jag kommit in på forskar­utbildningen valde jag att göra ett längre uppehåll för att jag ville jobba och få mer yrkeserfarenhet. Men nu är jag tillbaka i forskningen.

Hon lyckas kombinera två krävande uppgifter, verksamhetschef för Tris och doktorand.
– Jag har valt att inte forska på heltid, eftersom jag tycker det är viktigt att ha förankring i praktiken och möta de jag forskar om. Och det gör jag genom att vara verksam på Tris.

En del av Raoul Wallenberg-priset på 100 000 kronor planerar Mariet Ghadimi ska gå till socionomstudenter som skriver uppsats om heders­relaterat förtryck och våld.
– På det sättet vill jag öka incitamentet att fler intresserar sig för frågan men jag vill också bidra till att öka kunskapen om ämnet kopplat till socialt arbete.

Hon anser att det behövs mycket mer kännedom om frågan.
– Jag jobbar för att kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld ska finnas med i examina, särskilt de som leder till yrken där man möter unga som riskerar att utsättas för det, som socionomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, fritidspedagoger och så vidare.
– Det är viktigt för att det att ska vara möjligt att upptäcka ungdomars utsatthet tidigt.

Per-Olof Eliasson

Mariet Ghadimi
är verksamhetschef på Tris, som informerar om heders­relaterat förtryck och våld. Tris har också skyddade boenden och en telefonlinje som barn och unga kan ringa för att få stöd. Organisationen driver dessutom flera integrationsprojekt, som fotbollsklubben Ronja för tjejer i Uppsala.

 

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023