Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny forskning lägger grund för etikstudier vid handelshögskolor

Hallå där Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet med en examen från Handels­högskolan, som är ansvarig för det internationella forsknings­projektet Financial Ethics Research Group.

24 oktober, 2017
Kristina Wallin

Vad ska ni göra i projektet?
– Vi ska ta fram en teoretisk grund för vad som är finansiell etik. I gruppen ingår åtta forskare från hela världen.

Varför behövs forskning kring finans och etik?
– Finanskrisen 2009 visade tydligt att det krävs nya sätt att tänka om finanslivet och samhällsansvar. De värsta effekterna hade kanske kunnat undvikas om vi haft andra riktlinjer. Som det blev nu fick hela samhället betala för någras finansiella risktaganden. Men vi vill inte revolutionera det system som finns, bara laga och förbättra det.

Vilka är de viktigaste delarna i er forskning?
– Bonuskulturen, där jag anser att mentaliteten måste förändras och jakten på de snabba vinsterna minska, samt skyddsvallar vid stort risktagande, finansmarknadens möjligheter att stimulera ekonomin i samhället och ägaransvar.

Vad kan den här forskningen ge rent praktiskt?
– Till exempel kan den ge en teoretisk grund för att studera finans och etik på handelshögskolorna. I dag finns intresset, och till viss del diskussionerna, men det finns ingen forskning att falla tillbaka på.

Är vi svenskar bättre än andra på etik inom finansmarknaden?
– Vi kan knappast slå oss för bröstet i dag, men diskussionen finns och jag tror att vi kan bli ett föregångsland.

Kristina Wallin
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023