För KTH är jämställdhet en fråga om kvalitet

”Vi kan inte utgå ifrån att kvinnor är ointresserade av den forskning som bedrivs här.”
Det skriver Anna Wahl, vicerektor vid KTH, i en replik till Erik Lindborg.

2 oktober, 2017
Anna Wahl

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Svar på debattinlägget Flera orsaker till kvinnlig underrepresentation? av Erik Lindborg.

I min egenskap av vicerektor för jämställdhet och värdegrund på KTH kan jag inte kommentera enskilda befordringsärenden. Däremot vill jag ta tillfället i akt att klargöra bevekelsegrunderna bakom KTH:s jämställdhetsarbete.

I KTH:s uppdrag ingår att utveckla ett genomgripande organisatoriskt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. I vår plan för jämställdhetsintegrering formuleras bland annat målen att skapa lika villkor i såväl utbildning som forskning och att verka för en inkluderande kultur.
En viktig del av målsättningen handlar om att öka medvetenhet och kunskap om genus och jämställdhet i hela KTH för att underlätta arbetet med att skapa mer jämställda processer, till exempel när det gäller rekrytering, bedömning, undervisning, forskning, samverkan och ledarskap. Vi kan i dessa processer inte utgå ifrån att kvinnor är ointresserade av eller inte kompetenta nog för den forskning och utbildning som bedrivs här.

Målet med att skapa jämställda processer är i samklang med KTH:s värdegrund som särskilt lyfter fram jämställdhet och mångfald som en viktig resurs för KTH och för att främja en hållbar samhällsutveckling. För KTH är jämställdhet en fråga om kvalitet, och i vårt pågående förändringsarbete är det viktigt att personer på ledande ställning både kan och vill bidra till detta.

Anna Wahl,
vicerektor jämställdhet och värdegrund,
KTH

Anna Wahl

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023