Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya superdatorer öppnar dörrar för forskningen

Med två nya superdatorer på Uppsala universitet kan forskare analysera känslig data och göra komplexa beräkningar ännu snabbare. Naturvetenskapen dominerar på datorerna, men humaniora väntas ta allt mer plats.

25 september, 2017
Kajsa Skarsgård
Mikael Wallerstedt
Superdatorerna Bianca och Rackham invigdes i våras. Tillsammans ökar de möjligheterna för ny banbrytande forskning inom bland annat bioinformatik och materialvetenskap.

Bianca är den första superdatorn av sitt slag i Sverige. På den kan forskargrupper i landet analysera storskaliga data som innehåller känslig information, till exempel person­uppgifter eller genetisk information från nu levande människor.

Rackham heter den andra nya nationella resursen vid Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computa­tional Science, Uppmax. Den ersätter centrets tidigare beräkningsdator, vilket innebär en tiofaldig kapacitets­ökning.
– Det betyder att tio gånger fler forskare kan arbeta på den, att vi kan lösa tio gånger större problem, eller göra det tio gånger snabbare. Detta är jätteviktigt för att forskningen ska gå framåt, säger Elisabeth Larsson som är föreståndare vid Uppmax och lektor i beräkningsvetenskap.

Simulerar blixtnedslag på flygplan
Själv har hon använt superdatorer för att utveckla metoder som kan simulera vad som händer med flygplan vid blixtnedslag, beroende på exakt var på planet blixten träffar. Det är en beräkningsoperation med miljontals delar som en vanlig laptop skulle behöva många år för att ta sig igenom.

Tidigare var det främst fysiker och kemister som använde Uppmax superdatorer, men de senaste åren har life science-forskarna blivit en viktig grupp.
– Vi tror att forskare inom digital humaniora är nästa stora användargrupp. Det tar ett tag att lära sig använda datorerna i sin forskning, men vi erbjuder utbildning för nya användare och har ett ganska omfattande användarstöd, säger Elisabeth Larsson.

Superdatorerna används på distans
Bianca och Rackham ser ut som rader av garderober med sladdar och blinkande lampor. Men användarna av super­datorerna kommer dem aldrig nära, utan loggar in och kör sina data på distans.

Lärare kan använda datorerna i sin undervisning, både för att träna beräkning och för att göra mer ämnesspecifika uträkningar, och det går att skapa konton för studenter.

Tillsammans med datacentren vid KTH, Chalmers, Linköpings universitet, Umeå universitet och Lunds universitet, är Uppmax en del av The Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC.

Kajsa Skarsgård
Mikael Wallerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023