Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI:s nye rektor om Ming Wai Lau Centre: ”Vi ser inga felaktigheter”

Karolinska institutet gjorde omfattande riskanalyser inför etableringen av sin Hongkong-filial. Det hävdar rektor Ole Petter Ottersen, som efter Universitetslärarens granskning inte ser att lärosätet gjort något fel.

1 september, 2017
MarieLouise Samuelsson
Erik Cronberg
Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska institutet
"Utgångspunkten kommer alltid att vara vår akademiska forskning och förutsättningen för KI:s vetenskapliga verksamhet är den akademiska friheten", skriver Ole Petter Ottersen i en kommentar till Universitetslärarens granskning av KI:s etablering i Hongkong.

Karolinska institutets rektor ser inga felaktigheter i arbetet med Ming Wai Lau Centre, men ”om sådana skulle finnas skulle vi självklart kunna ompröva beslutet om etablering i Hongkong”.

Från utbildningsutskottet har en KU-anmälan lämnats in, med begäran att granska högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutssons (S) agerande och beslut om tillägg i KI:s regleringsbrev.

Vidare har Vetenskapsradion tagit upp KI:s Hongkong-satsning i sitt veckomagasin.

Det är några av reaktionerna efter att Universitetsläraren granskat turerna kring KI:s första utlandsfilial.

”Oroväckande och anmärkningsvärt”
– Det som framkommit, bland annat genom Universitetslärarens artiklar är så pass allvarligt och oroväckande rent konstitutionellt att jag vill att KU granskar Helene Hellmark Knutssons agerande och regeringens beslut.
Det säger Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C) och ledamot av utbildningsutskottet som i går lämnade in sin anmälan till konstitutionsutskottet.

Christensson ser det som ”anmärkningsvärt” om inte regeringen skulle ha känt till att pengarna bakom donationen kunde anses vara korrupta. Han tar också upp (vilket uppmärksammats som korruption i internationell press) att Hongkongs regeringschef CY Leungs son anställdes som postdok vid KI strax före undertecknandet av avtalet.

I anmälan påtalas även själva avtalet mellan KI och donator som begränsande för KI:s självständighet genom, ”att pengar ska användas på så sätt att donatorn ska inkluderas i beslut om hur budgeten ska fördelas, i frågor om forskningens innehåll och i andra nyckelfunktioner”.

”Normalt avgör ett universitet på egen hand vilken verksamhet som ska bedrivas. Men verksamheten vid universitetsfilialen i Hong Kong är beslutad av regeringen genom regleringsbrevet i juli 2016”, heter det bland annat i Christenssons anmälan.

Fredrik Christensson konstaterar att bildandet av KI:s filial i Hong Kong föregåtts av ”mycket omfattande kontakter mellan KI och regeringen, främst utbildningsdepartementet. Men även näringsminister Mikael Damberg (S) har varit inkluderad och tillsammans med KI:s dåvarande rektor Anders Hamsten besökt filialen och träffat regeringschefen CY Leung”.

Ottersen: Det finns alltid risker
Universitetsl
äraren har bett KI:s nye rektor Ole Petter Ottersen läsa de publicerade artiklarna samt kommentera etableringen i Hongkong och han har (via mejl) svarat följande:

”Jag ser att det finns massa utmaningar och frågeställningar med att vara det första svenska universitet som etablerar sig internationellt. KI har gjort ett omfattande arbete för att säkerställa att lagar och riktlinjer följs och KI har gjort omfattande riskanalyser.
Den här etableringen är ett pilotfall och ja, det finns alltid risker, men också möjligheter med att göra något för första gången. Därför följer vi hela tiden arbetet med att säkerställa att KI:s etiska riktlinjer följs.
Vi ser inga felaktigheter nu och skulle vi göra det skulle vi självklart kunna ompröva beslutet om etableringen i Hongkong.
Grunden till ett forskningscentrum inom reparativ medicin, med en nod både i Hongkong och en i Stockholm, är ytterst att KI vill föra forskningen framåt.
Men utgångspunkten kommer alltid att vara vår akademiska forskning och förutsättningen för KI:s vetenskapliga verksamhet är den akademiska friheten.”

Vetenskapsradion: ”Glömmer” västlig etik
I Vetenskapsredaktionens veckomagasin P1 i dag, fredag 1 september, tog Ulrika Björksten upp KI:s Ming Wai Lau-satsning.
Hon påminde bland annat om att också svenska forskare, på plats i länder som är generösa med forskningsanslag men ytterst snåla med demokrati, tenderar att ”glömma” västlig etik och acceptera inskränkningar av den akademiska friheten.

MarieLouise Samuelsson
Erik Cronberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023