Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regeringen tillbakavisar kritik: OECD-mätning inte högskolans Pisa

OECD:s pilotprojekt för högre utbildning är ingen motsvarighet till Pisa-undersökningar av skolan. Det säger statssekreterare Karin Röding efter att regeringen kritiserats för att inte delta i mätningen.

31 augusti, 2017
MarieLouise Samuelsson
Karin Röding
Karin Röding

Tidigare i augusti stod det klart att regeringen avstått från att ingå i pilotprojektet Higher education system performance. Beslutet fick motta kritik, vilken framfördes bland annat på DN Debatt av förre utbildningsminister Jan Björklund (L) och utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L).

De ser det som ”helt obegripligt” att regeringen med hänvisning till kostnaden valt att inte delta samt hävdar att regeringen har ”beröringsskräck” gällande externa utvärderingar.

Få länder ingår
– När vi vägde kostnaden mot nyttan av att medverka var det bland annat utifrån att så få länder ingår (Norge, Nederländerna och belgiska Flandern) säger Karin Röding, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson (S).

Hon framhåller att Sverige redan är med i Bolognaprocessen samt OECD-projektet Education at a Glance som jämför statistik rörande högre utbildning.

Att som Björklund och Nylander jämställa Higher education system performance med skolans Pisa-undersökningar avfärdar alltså Karin Röding.
– Alliansregeringen gjorde ju ett försök att dra igång Pisa-utvärdering av högskolan, men beslutade senare att det inte skulle införas eftersom det visade sig svårgenomförbart att tillämpa skolmodellen på högre utbildning.

Omöjliggjorde medlemskap i ENQA
Karin Röding passar också på att påminna om förra regeringens kvalitetssystem, relaterat till europeiska utvärderingar.
– Den här regeringen jobbar via UKÄ nu hårt med att Sverige åter ska få fullt medlemskap i ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher Education) efter att alliansregeringens kvalitetssystem omöjliggjorde svenskt medlemskap.

Utvärderingssystemen är, som Universitetslärarens läsare väl vet, en ständigt återkommande diskussion, att Sverige i det här läget väljer att inte vara med i Higher education system performance innebär inte att man helt stängt dörren till deltagande. Enligt Karin Röding kommer utbildningsdepartementet att följa projektet för att eventuellt ompröva beslutet i ett senare skede, möjligen beroende på om flera länder kommer att ingå.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023