Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Misstänkt korruption bakom KI-etablering i Hongkong

Karolinska institutet i direkt samarbete med Hongkongs regeringschef. En mångmiljondonator med koppling till korruption och penningtvätt. Och så Sveriges regering som låter myndigheten KI hantera sin första utlandsetablering helt på egen hand. Det är några av de märkliga turerna kring KI:s etablering av en filial i Hongkong.

31 augusti, 2017
MarieLouise Samuelsson
Anders Hamsten skakar hand med Ming Wai Lau
I februari 2015 offentliggjorde Karolinska institutet, med dåvarande rektor Anders Hamsten i spetsen, att universitetet tagit emot en rekorddonation på 400 miljoner kronor av affärsmannen Ming Wai Lau. Foto: Karolinska institutet

Karolinska institutet blev 2016 det första svenska universitet som öppnade filial utomlands, Ming Wai Lau Centre i Hongkong.
Forskningscentret finansieras helt genom en rekordstor donation (400 miljoner kronor) från en hongkongkinesisk affärsman, verksam i ett företag vars tidigare vd, donatorns pappa är dömd för korruption och penningtvätt.

När Universitetsläraren granskar bakgrunden till etableringen av centret framgår det att också den korruptionsdömde pappan var med när donationen planerades.

Det visar sig också att den som förmedlade kontakten mellan KI och donator var Hongkongs regeringschef, CY Leung, som hade både nära förbindelser och gemensamma visioner med KI:s förre rektor Anders Hamsten.
Att ett svenskt universitet (som också är en myndighet) involverar ett annat lands regeringschef i sin verksamhet och finansiella transaktioner är rimligen unikt.

Samtidigt som CY Leung agerar fundraiser för KI:s räkning pågår frihetsdemonstrationerna i Hongkong, protesterna handlar bland annat om den krympande akademiska friheten under den Pekingtrogne CY Leung.
Men KI:s Hongkong-team låter sig inte hejdas av varken demonstrationer eller korruptionsmisstankar.
De donerade miljonerna landar på KI:s konto i december 2015 och i Hongkong börjar verksamheten byggas upp.

Saknar tillstånd
Men KI saknar dock, vilket Riksrevisionen påtalar i april 2016, formellt tillstånd från utbildningsdepartementet för att få genomföra denna utlandsetablering och anställa lokal personal.
Först i slutet av juli 2016 gör högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) ett tillägg i KI:s regleringsbrev, där regeringen helt enkelt avslår KI:s begäran om tillstånd; utbildningsdepartementet anser ”inte att det är frågor som regeringen måste pröva”.

Det framstår inte riktigt som ”det tydliga bemyndigande” som Riksrevisionen efterlyser, men med bara några månader kvar till invigningen av centret i Hongkong börjar det bli bråttom och dagarna efter att tillägget i regleringsbrevet görs kan inbjudningskorten skickas ut.

Det var den korta sammanfattningen. Här följer berättelsen i sin helhet:

Etik i linje med Europa?
”Med ett brittiskt förflutet är de etiska forskningsreglerna i Hongkong i linje med de europeiska.”

Så skrev Karolinska institutet på sin webb inför invigningen av KI:s första utlandsfilial, Ming Wai Lau Centre i Hongkong.
Den omvärldsanalysen (som fortfarande finns att läsa på KI.se) delas högst sannolikt inte av alla inom KI.
Oavsett hur regelverken ser ut är det tämligen allmänt bekant att akademiker i Hongkong riskerar att utsättas för politiska repressioner.

I augusti i år skärptes straffen för några av de demokratiaktivister som hösten 2014 deltog i den så kallade Paraplyrörelsen som bland annat protesterade mot inskränkningar i den akademiska friheten.
Men sådana aspekter har knappast präglat processen bakom den donationsfinansierade utlandsetableringen.
KI:s förra ledning lät sig inte heller hejdas av att de donerade medlen (i internationell press) förknippats med domar för korruption och penningtvätt.

Kritiserad regeringschef medverkar
Inte heller verkar KI ha haft några tveksamheter inför att kontakterna med donatorn Ming Wai Lau förmedlades av Hongkongs Pekingtrogne regeringschef CY Leung.
Det är i synnerhet mot honom som frihetsdemonstranterna protesterat, och som Universitetsläraren tidigare skrivit om anklagas den i Peking skolade Leung för att ersätta alltför ”liberala” universitetsföreträdare med politiskt godkända.

I september 2015 publicerar Times Higher Education en artikel med rubriken ”Unsafe harbour? Academic Freedom in Hong Kong” som konstaterar hur media med nära band till Kina konstant attackerar akademiker som anklagas för ”pro-demokratisk hållning” eller ”politisk inkorrekthet”.

Men samtidigt som demonstrationerna pågår 2014 har KI inlett sitt samarbete med regeringschefen CY Leung, som har en påfallande aktiv roll, som fundraiser för KI:s räkning.
Projektet att öppna KI-filial i Hong Kong med hjälp av regeringskontakter initieras från forskarhåll. Professorerna Kennet Chien och Urban Lehndahl tillhör de aktiva, och det forskningsområde som kommer att etableras i Hongkong är regenerativ medicin.

Macchiarini i kulisserna
Det vore djupt orättvist att förknippa all KI:s verksamhet och regenerativ medicin i stort med Macchiarini-skandalen, men det är svårt att inte notera att de famösa plastluftstruparna ­– liksom Paolo Macchiarini själv – finns med (också på bild) när KI presenterar sin vision för intressenterna från Hongkong.

Vid den här tiden (sommaren och hösten 2014) har ett flertal anmälningar mot Macchiarini inkommit till KI, men det skulle som bekant dröja (till januari 2016) innan KI-ledningen medger att man totalt missbedömt Macchiarini och rektor Anders Hamsten därför avgår.
En av de första att beklaga detta blir för övrigt CY Leung som, bara några timmar efter att Hamsten tillkännagivit sin avgång på DN Debatt i februari 2016, skickar ett stöttande mejl.

Men hösten 2014 finns ännu inga moln på den regenerativa forskningshimlen, KI:s lilla Hong Kong-team och CY Leung jobbar entusiastiskt vidare med sin vision.
Hur CY Leung tänkt sig det hela framgår bland annat när han skriver till Anders Hamsten:
But I think the research body should have words as Karolinska Institutet China Centre or Karolinska Institutet China-Hong Kong Centre. I want the word China to be in the name because this would raise the game to the national level and would facilitate KI-China-Sweden-HK-collaboration.

Regeringschefen mejlar ”Dear Anders”
Här får inte regeringschefen CY Leung sin vilja fram, centret uppkallas alltså efter donatorn Ming Wai Lau; å andra sidan är det CY Leung som förmedlar kontakten med donatorn. Den 4 december 2014 mejlar han till ”Dear Anders” om ett lunchmöte som CY Leung ska ha med Ming Wai Lau och hans pappa Joseph Lau. Far och son är verksamma i samma företag, Chinese Estate Holdings.
Ming Wai Lau har också politiska uppdrag i Kina, bland annat är han medlem i Sichuan Committé of Chinese Peoples Political Consultative Conference.

När det gäller fadern, Joseph Lau, har han i mars 2014 dömts för korruption och penningtvätt i Macau. Då det inte finns utlämningsavtal mellan Macau och Hongkong slipper Joseph Lau fängelse, men lämnar över vd-posten till sonen Ming Wai Lau. Att både far och son därefter är involverade i donationen framgår av flera mejl från Leung, till KI.

Hellmark Knutsson ordnar snabbspår
Efter att regeringschefen Leung givit positiva besked om villig donator kan Anders Hamsten i sin tur (15 december 2014) rapportera (direkt till CY Leung) om uppmuntrande framsteg vid ett möte på svenska utbildningsdepartementet, där Hong Kong-planerna presenterats och Helene Hellmark Knutsson lovat snabbspårsbehandla ett principbeslut.
Och redan dagen därpå får KI klartecken att gå vidare med visionen.

Den 12 januari 2015 undertecknar Hamsten och Ming Wai Lau avtalet som innebär att KI får drygt 400 miljoner kronor, den största donationen i KI:s historia.
I avtalet heter det bland annat att centret ska drivas av KI, enligt KI:s regler och riktlinjer samt att the mutually agreed mechanism for including the Grantor in the monitoring of operations and use of funds shall cover areas such as budget allocations, research agenda and other key governance topics.

KI:s konsistorium informeras om avtalet i efterhand (februari 2015). Dåvarande ordförande Lars Leijonborg säger i dag att donationen aldrig var en fråga för styrelsen, men att han givetvis följde processen. Leijonborg närvarade också vid förutnämnda möte på departementet.
Hans uppfattning är att KI:s nära samarbete med CY Leung inte är problematiskt, tvärtom. I likhet med vad som understryks i den ymniga mejltrafiken mellan dåvarande KI-ledning och Hongkongs högsta makthavare framhåller också Leijonborg att detta innebär en ”brygga till fastlands-Kina”.

Leung anklagas för korruption
Efter att donationen offentliggjorts uppmärksammar dock bland annat kinesiskspråkiga Next Magazine och South China Morning Post CY Leungs inblandning, vilket får oppositionspartiet Hong Kong Democratic Party att anklaga honom för korruption, eftersom CY Leungs äldste son under donationsprocessen tillträdde en tjänst i KI-professorn Kennet Chiens forskargrupp.

CY Leung försäkrar att sonen fått tjänsten på egna meriter. Han avfärdar också att han själv skulle varit aktiv i donationsprocessen; enligt CY Leung gjorde Ming Wai Lau donationen helt på eget bevåg.
Men detta motsägs alltså tydligt av kontakterna mellan CY Leung och KI, dock tänker nog inte den som är regeringschef i Hongkong på att KI är en myndighet och att dess mejltrafik därmed är offentlig handling.
KI:s Hongkong-team noterar ”den mindre smickrande” uppmärksamheten i internationell press, men verkar inte ha några invändningar mot att CY Leung förnekar all inblandning i donationsprocessen.

Sent tillägg i regleringsbrevet
Mer bekymmersamt ur KI-teamets synvinkel är sannolikt att man, trots ministerns uppmuntran i december 2014, får vänta på regeringsbesked om att få mer formella försäkringar om att det faktiskt är tillåtet att öppna filialen i Hongkong.

Hong Kong Science Park
Ming Wai Lau Centre är beläget i Hong Kong Science Park.

Det kan också framstå som högt spel att ta emot donationen, innan man vet om man får starta verksamheten.
I juli 2016 kommer då till slut tillägget i regleringsbrevet (se separat artikel) som innebär att KI får bestämma själva.
Och man kan anta att Hongkong-teamet tolkar det som klartecken samt drar en lättnadens suck.
Dagen efter att Helene Hellmark Knutsson skriver in tillägget i regleringsbrevet skickas inbjudningar ut till invigningen som sker i oktober och verksamheten vid Ming Wai Lau Centre kan rulla igång.

Vid det här laget har alltså Anders Hamsten lämnat KI, men Universitetsläraren ville självfallet låta honom kommentera de exceptionella turerna bakom centret.
Hamsten, som efter sin avgång är knuten till regeringskansliet, ”med särskilt uppdrag att vara behjälplig i utbildningsdepartementets arbete med universitets och högskolors internationella verksamhet, avböjer dock via utbildningsdepartementets kommunikationschef:
”När det gäller frågor rörande etableringen av Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, vilket invigdes i oktober 2016, åtta månader efter att Anders Hamsten lämnade sitt uppdrag som rektor, kan du vända dig till Karolinska Institutets ledning.”

Och Universitetsläraren avser självfallet att låta KI:s nuvarande ledning ge sin syn på dagsläget, samt även de tidiga turerna kring Ming Wai Lau-center.

Uppdatering: Läs nuvarande KI-rektors kommentar här.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023