Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skarp kritik mot Kungliga Konsthögskolan

Den anonyma anmälan mot styrningen av Kungliga Konsthögskolan har nu färdigbehandlats av Universitetskanslersämbetet. På flera punkter riktas skarp kritik mot högskolan.

6 juli, 2017
MarieLouise Samuelsson

Anmälan som i december 2015 inkom till UKÄ (samt till utbildningsdepartementet och Riksrevisionen) har varit ett i flera avseenden ovanligt ärende, bland annat då UKÄ vanligtvis inte tar sig an anonyma anmälningar.

I det här fallet var det ”stora delar av personalen” som stod bakom anmälan, där det riktades omfattande kritik mot vad som beskrevs som ”en styrning som står i strid med svensk myndighets uppdrag och brister i högskoleförvaltning”.
Att UKÄ valde att gå vidare berodde bland annat på att kritiken i huvudsak riktades mot dåvarande rektor Martha Kuzma.

UKÄ begärde förklarande svar från KKH:s styrelse, men styrelsen ifrågasatte först att den var lämplig remissinstans och menade att UKÄ i stället borde vänt sig direkt till rektor.
I samband med svaret framgick också att rektor hade om inte deltagit i beslutet så ”närvarat i rummet”, vilket enligt UKÄ inneburit jäv och påverkan av styrelsens svar till UKÄ.

Ett ovanligt ärende
UKÄ påpekar vidare att när kritik riktas mot rektor så borde det från första början ha varit självklart för en högskolestyrelse att genomföra en seriös och objektiv utredning och till den kritik som UKÄ framför i sitt beslut hör hur styrelsen handlagt ärendet.
KKH får också kritik gällande skolans hantering av ett stipendieärende, icke korrekt tillämpning av språklagen, för att inte fullt ut tillämpa föreskrifterna för val av lärarrepresentanter till styrelsen samt en anställning som högskolan inte utlyst.

Det ovanliga ärendet kom också att få en ovanligt utdragen beredning. Förutom ifrågasättanden av lämplig remissinstans och dröjsmål med svar och kompletterade svar från KKH:s sida, menar nu KKH att det också tagit UKÄ lång tid med beslut – vilket innebär att KKH under tiden hunnit få en till stora delar ny styrelse och att den kritiserade rektorn Martha Kuzma har slutat.

”Har åtgärdat punkter”
När Universitetsläraren ber KKH om en kommentar till beslutet är det också det KKH:s styrelse tar fasta på:
– Vi konstaterar att UKÄ har haft 1,5 år på sig att komma fram till sin bedömning, att högskolan åtgärdat de punkter som tas upp och vi konstaterar slutligen att vi gått vidare bland annat genom rekryteringen av en ny rektor. Styrelsen ser fram emot det nya samarbetet som kommer att utveckla och förnya Kungl. Konsthögskolan, svarar styrelsen via mejl.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023