Skatteverket ändrar praxis för medföljande till doktorander

Efter den nyligen fastslagna domen i Högsta förvaltningsdomstolen, att en medföljande familjemedlem till en utländsk doktorand kan folkbokföras i Sverige även med ett uppehållstillstånd kortare än ett år, ändrar nu Skatteverket sin praxis.
– För den kategorin är det inga tveksamheter, säger verkets rättslige expert Håkan Nilsson.

Universitetsläraren kunde i går rapportera om domen i Högsta förvaltningsdomstolen, som Skatteverket nu för första gången kommenterar.
– Vi tycker att det är bra att Högsta förvaltningsdomstolen sätter ner foten oavsett åt vilket håll man gör det. Det gör att rättsläget klarnar, säger Håkan Nilsson, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning.

Han påpekar att domen gäller just familjemedlemmar till doktorander.
– För den kategorin är det inga tveksamheter. Där kan familjemedlem bli folkbokförd även om uppehållstillståndet är kortare än ett år, om övriga omständigheter gör att man kan anta att familjemedlemmen kommer att vistas i landet i minst ett år.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Skatteverket ändrar sin praxis.
– Vi har tidigare gjort en annan tolkning av förarbetena och nu måste vi så klart rätta oss efter Högsta förvaltningsdomstolens tolkning, säger Håkan Nilsson.

Skatteverket har ännu inte kommit fram till vad domen innebär för andra grupper än medföljande till doktorander.
– Vi ska fortsätta analysen av vilka konsekvenser domen får för övriga kategorier. När vi är helt klara kommer vi att publicera en kommentar om domen, säger Håkan Nilsson.

SULF:s förhandlingschef Robert Andersson:
– Jag välkomnar att Skatteverket framöver kommer att följa utslaget från domstolen och att de tydligt anger att det inte råder några tveksamheter vad gäller doktorander och medföljande familjemedlemmar i de fall det finns stöd för att vistelsen kommer att vara i minst ett år, vilket är självklart, säger han.

Robert Andersson förväntar sig att Skatteverket kommer fram till att domen ska få en bredare tolkning som innefattar andra kategorier.
– Jag anser vidare att det inte kan råda några tveksamheter att samma villkor gäller för andra medlemsgrupper inom SULF, till exempel gästforskare, som har ett uppehållstillstånd och kan visa att de kommer att stanna i Sverige i minst ett år.


Kategorier: Artiklar, Doktorand, SULF, Villkor
Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef, statlig sektor.