Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny dom underlättar för utländska doktorander

I en prejudicerande dom slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att en medföljande familjemedlem till en utländsk doktorand har rätt att folkbokföras i Sverige, även med ett uppehållstillstånd kortare än ett år.
– Det är en mycket klargörande dom med korta och tydliga domskäl, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson, som har varit ombud i domstolsprocessen.

15 juni, 2017
Per-Olof Eliasson
Patrik Svedberg
Lagbok
Högsta förvaltningsdomstolens prejudicerande dom meddelades den 5 juni.

Många utländska doktorander och deras familjemedlemmar, som inte är EU/EES-medborgare, har haft svårt att bli folkbokförda av Skatteverket eftersom deras uppehållstillstånd varit kortare än ett år.
Den som inte är folkbokförd får inget personnummer och utan personnummer är det stora svårigheter att klara sig i det svenska samhället. Enkla saker som att öppna bankkonto, registrera en bil eller få sjukvård blir besvärliga.

Högsta förvaltningsdomstolens nya dom, meddelad 5 juni 2017, slår fast att ett giltigt uppehållstillstånd och en avsikt att stanna i mer än ett år ska räcka för att bli folkbokförd i Sverige.
Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen är högsta rättsinstans torde domen innebära att Skatteverket i fortsättningen ska rätta sig efter dess utslag.

Domen gäller en hustru till en iransk doktorand. Kvinnan anmälde till Skatteverket att hon flyttat till Sverige i april 2015 och ansökte om att folkbokföras eftersom hon skulle leva tillsammans med sin make här.
Skatteverket avslog ansökan med motiveringen att hennes uppehållstillstånd gällde kortare tid än ett år.
Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten som beslutade att hon skulle folkbokföras. Enligt förvaltningsrätten har inte folkbokföringslagen något krav på längden av uppehållstillståndet.

Enda kravet är ett uppehållstillstånd
Därefter överklagade Skatteverket till kammarrätten som i sitt domslut kom fram till samma slutsats som förvaltningsrätten.
Skatteverket överklagade nu ännu en gång, till Högsta förvaltningsdomstolen.
Också Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att kvinnan har rätt att folkbokföras i Sverige.
– Domen säger tydligt att de enda krav som finns är att man ska ha ett uppehållstillstånd, som inte behöver ha en viss längd, och så behöver man kunna visa att man har för avsikt att stanna ett år, säger Robert Andersson.

”Ser ljust ut”
I domen konstaterar rätten att maken var doktorand och skulle fortsätta forskarstudierna till 2017. Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte fanns någonting som talar emot att de uppgifterna stämmer och att makan kommer att vara här lika länge.
– Det ser rätt så ljust ut för våra medlemmar och deras medföljande. Det bör vara lätt för dem att visa upp ett intyg eller motsvarande från universitetet att doktorandstudierna ska pågå minst ett år till. Motsvarande gäller förstås för andra personer som verkar på våra lärosäten, säger Robert Andersson.

Till det kommer att Migrationsverket börjat ge doktorander tvååriga uppehållstillstånd. Det kommer också att göra det lättare för även medföljande familjemedlemmar att bli folkbokförda här.
Till saken hör att Skatteverket under en längre tid har fortsatt hävda att ett uppehållstillstånd om minst ett år är ett villkor för att kunna bli folkbokförd i Sverige. Detta trots att, inte bara i det aktuella fallet, utan ett antal andra domar både i förvaltningsrätt och kammarrätt gått Skatteverket emot.

Drivit åtskilliga ärenden
SULF:s förhandlingschef Robert Andersson, som har drivit åtskilliga ärenden mot Skatteverket säger:
– Det har varit många ärenden i domstolarna där Skatteverket stått på sig men inte heller överklagat så att det har kunnat bli något prejudikat.

I Universitetslärarens tidigare artikel ”Skatteverket vägrar ändra praxis för uppehållstillstånd” blir Skatteverkets tolkning tydlig.
– Den här domen ändrar inte Skatteverkets praxis, utan vi ser det som ett avgörande för den enskilda personen, kommenterade då Pia Nordung, rättslig expert på Skatteverket.

Det här förhållningssättet har lett till konsekvenser för enskilda.
– Skatteverkets envisa hållning har skadat de här personerna, när verket har framhärdat sin ståndpunkt i stället för att rätta sig efter domarna i kammarrätten, säger Robert Andersson.

Tydlig och kortfattad dom
Han är nöjd med att frågan har avgjorts i högsta instans.
– Tydligare domskäl ser man inte så ofta. Domen är intressant på det sättet att den är väldigt kortfattad, och den blev klar ovanligt snabbt. Skriftväxlingen avslutades i mars och domen kom i början på juni. Eftersom domen kom snabbt och är väldigt tydlig drar jag slutsatsen att domstolen inte ansåg att det var en särskilt komplicerad fråga att utreda.

Tobias Wijk, verksamhetsexpert inom folkbokföring på Skatteverket, säger att Skatteverket inte kan kommentera domen ännu.
– Vi behöver först läsa igenom domen ordentligt, analysera konsekvenserna av den först och se vilka effekter den kommer att få för vår tillämpning på det här området.

Skatteverket har efter att denna artikel skrevs kommenterat domen:
Skatteverket ändrar praxis för medföljande till doktorander

Per-Olof Eliasson
Patrik Svedberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023